Aktuelt

Følgde gründardraumen, gir NRK gode råd

Følgde gründardraumen, gir NRK gode råd

Tidlegare NMBuer Åsmund Møll Frengstad har vågd å satsa på gründardraumen. Høyr rådet hans fire onsdagar framover i Forbrukerinspektørene på NRK 1 kl. 20.25.

En fortelling om maten

En fortelling om maten

Idealet om at maten ikke skal være industriprodusert, prosessert eller produsert ved bruk av kjemikalier, er antivitenskapelig og reaksjonært, og svært uheldig for moderne matproduksjon.

Dette er en av de mest innflytelsesrike artiklene

Dette er en av de mest innflytelsesrike artiklene

Artikkelen “Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes” er rangert som en av de mest innflytelsesrike vitenskapelige artiklene i 2015. 

Juleribba blir mer miljøvennlig

Juleribba blir mer miljøvennlig

Hver jul fortærer vi nordmenn om lag 6500 tonn med svineribbe. Grisen fôres i dag hovedsakelig opp på importert soya som proteinkilde. Nå skal også grisen bli mer miljøvennlig.

Trengs mer kunnskap om bakterieresistens i mat

Trengs mer kunnskap om bakterieresistens i mat

Generelt spiller norske husdyr og norskprodusert en ubetydelig rolle for spredning av antibiotikaresistente bakterier til befolkningen. Fjørfekjøtt, levende gris og fjørfe er unntakene.

Eit grønt skifte frå Paris

Eit grønt skifte frå Paris

Det grøne skiftet vart årets nyord. Laurdag vart 196 land einige om ein klimaavtale som skal gjelda fram til 2020, og verta utbetra kvart femte år. Foreløpig er imidlertid spriket mellom løfter og mål stort.

Norsk hestekraft i off road race

Norsk hestekraft i off road race

Den gamle styrkeprøven Skeid er igjen tatt i bruk blant våre nasjonale hesteraser - en historisk kappestrid hvor hestene får vist det de er gode på, i hodet og i terrenget.

Nytt prosjekt: Aktivitetar for personar med demens

Nytt prosjekt: Aktivitetar for personar med demens

Behovet for dagaktivitetstilbud for personar med demens er aukande. No skal alle aspekt ved eit slikt tilbud forskast på.

Nytt stort forskningsprosjekt på naturbasert reiseliv

Nytt stort forskningsprosjekt på naturbasert reiseliv

Professor Peter Fredman og kolleger har fått bevilget 35 millioner kroner til et forskningsprosjekt på naturbasert turisme og dens plass i den nye bioøkonomien.

Landets første professor i skatteøkonomi

Landets første professor i skatteøkonomi

Annette Alstadsæter begynner som professor ved Handelshøyskolen, NMBU og blir da landets første professor i skatteøkonomi.

Pengedryss over forskartalent og nye NMBU-prosjekt

Pengedryss over forskartalent og nye NMBU-prosjekt

NMBUs forskarar hevdar seg enda betre i år enn i fjor i årets tildeling av Fri prosjektstøtte.

Tar kontrollen på flomvannet

Tar kontrollen på flomvannet

I årene som kommer vil det falle mer og kraftigere regn. Med innovative løsninger kan ledningsnett og renseanlegg utnyttes optimalt og spare både miljø og økonomi.

Professor kritisk til oppdrettsnæringen

Professor kritisk til oppdrettsnæringen

NMBU-professor Trygve Poppe mener deler av oppdrettsnæringen retter for mye negativ energi mot forskere og forvaltning. 

Kompetanseløftet 2020: Storsatsing med avfallsbransjen

Kompetanseløftet 2020: Storsatsing med avfallsbransjen

Avfalls- og gjenvinningsbransjen setter i gang et stort kompetanseløft som NMBU er en integrert del av.

Naturen: De fattiges forsikring

Naturen: De fattiges forsikring

Å bevare skog er ikke bare viktig for å binde karbon og for biodiversitet. For mange fattige familier utgjør høsting av naturressurser opp mot én tredel av deres inntektsgrunnlag.

Bli diplombaker via nettet

Bli diplombaker via nettet

NMBU utvikler en pool med digitale læringsressurser som skal komme ulike bransjer i matsektoren til gode. Først ute er bakerne, som nå kan ta diplomutdanning via nettet.

 

Statsbudsjettet for NMBU

Statsbudsjettet for NMBU

Den politiske dragkampen om budsjettet sikra åtte millionar kroner til eit nytt forskingssenter, Search, på Høyland i Sandnes. - Ei gledeleg tildeling, seier NMBUs rektor Mari Sundli Tveit.

Roboter fra NMBU besøker Brasil

Roboter fra NMBU besøker Brasil

Roboten Doris med flere reiser i prominent selskap med blant andre kronprinsen, næringsministeren, rektor og forskere ved NMBU.

Terroren i Paris

Terroren i Paris

Det er med sjokk og dyp sorg vi er vitne til at Frankrike og Paris igjen er offer for terrorangrep. NMBU ønsker å uttrykke vår støtte og sympati med våre 42 franske studenter, med ansatte og med deres familier.

Nasjonale grenser vanskeliggjør overvåking av internasjonale bjørner

Nasjonale grenser vanskeliggjør overvåking av internasjonale bjørner

Ny forskning viser at bjørner som krysser landegrenser kan føre til sterkt overdrevne estimater av hvor store bestandene er.

Frå forsking til ny næring

Frå forsking til ny næring

Kva moglegheiter gir satsing på forsking og utvikling for å styrka norsk matproduksjon, utvikla nye produkt og utvikla bioøkonomien som ei framtidsnæring? Seminar 10. november i Vitenparken.

Møt årets vinnarar av Yara-stipend

Møt årets vinnarar av Yara-stipend

NMBU og Yara Noreg samarbeider om ei stipendeordning der fire dyktige NMBU-studentar får 50 000 kroner kvar i arbeidet med masteroppgåvene sine.

NMBU støttar flyktningdugnad og minner om innsamling

NMBU støttar flyktningdugnad og minner om innsamling

NMBU stiller seg attom UIOS initiativ til akademisk dugnad for at flyktningar kan bruka eller gjera ferdig den høgare utdanninga si i Noreg – og oppmodar til å halda fram med å gi til menneske på flukt.

Tettare samarbeid mellom NMBU og regionalt næringsliv på trappene

Tettare samarbeid mellom NMBU og regionalt næringsliv på trappene

Ser på moglegheiter for tettare kontakt mellom NMBU og regionalt næringsliv.

72 millionar åt flåttforsking

72 millionar åt flåttforsking

Forskingsprosjektet skal mellom anna utvikla nye vaksinar og betre behandling.

Plukket fra hverandre hundeskitt-teori for Giardia-smitte

Plukket fra hverandre hundeskitt-teori for Giardia-smitte

Høsten 2004 ble mange tusen bergensere smittet av parasitten Giardia. Hundeeierne fikk skylden. Nå er teorien tilbakevist.

Oppdag hjarteinfarkt på førehand

Oppdag hjarteinfarkt på førehand

Tenk deg at eit hjarteinfarkt under utvikling kan oppdagast ved å kombinere EKG med matematiske utrekningar. 

Lærdommer fra Amazonas

Lærdommer fra Amazonas

Pirres nysgjerrigheten din gjennom helgens TV-aksjon og du får lyst til å lære mer om urfolks rettigheter? På nyåret starter et nytt kurs i Indigenous rights and politics.

Ny rapport: Økt hogst - større krav til skogvern

Ny rapport: Økt hogst - større krav til skogvern

NMBU og NINA har sett på hva som kan skje dersom vi øker hogsten med 50% fra dagens nivå.

Alternative læringsarenaer kan auka realfagsinteresse

Alternative læringsarenaer kan auka realfagsinteresse

Nytt doktorgradsarbeid argumenterer for at smart bruk av alternative læringsarenaer kan styrka læringsutbyttet.

Ti ting du ikke visste om katten

Ti ting du ikke visste om katten

Katten kan oppleves som et litt mystisk dyr som det ikke er så lett å forstå seg på. Den er en spennende dyreart med mange egenskaper som ikke er så godt kjent, sier professor Bjarne O. Braastad ved NMBU.

Skal forske på hvordan forurensning påvirker torsk

Skal forske på hvordan forurensning påvirker torsk

NMBU skal lede analysedelen i nytt prestisjeprosjekt innen miljøforskning på torsk.

– Den viktigste fredsprisen på mange år

– Den viktigste fredsprisen på mange år

Det sier Stig Jarle Hansen ved Noragric, som har studert brorskapet i Tunisia.

Jubler for Foods of Norway

Jubler for Foods of Norway

8. oktober var det avspark for Foods of Norway. – Jeg er så stolt og glad, sa NMBU-rektor, Mari Sundli Tveit.

Statsbudsjettet - kunne gjort enda mer for grønt skifte

Statsbudsjettet - kunne gjort enda mer for grønt skifte

– Det er flott at regjeringen har lagt fram et ekspansivt forskningsbudsjett med satsing, men budsjettet kunne lagt enda bedre til rette for grønn omstilling, sier rektor Mari Sundli Tveit.

Sider