Utenlandskabler viktige i Nordens fremtidige energisystemer

Når Norden og resten av Europa skal gjennom en storstilt omstilling for å nå sine klimamål blir fleksibilitet helt avgjørende. I energisammenheng handler dette blant annet om å løse utfordringen med å integrere en høy andel variabel fornybar energi, slik som sol og vind, inn i energisystemet på en effektiv måte.

Denne utfordringen har forskere ved NMBU studert i det nordiske prosjetet «Flex4RES», og det norske oppfølgingsprosjektet NorENS. 

Kabler blir viktig

Professor Torjus Folsland Bolkesjø minner om at handlingsrommet for en omstilling er kort hvis man skal ha ambisjon om å nå togradersmålet, men at det er mulig å oppnå store kutt i Europa de neste ti årene.

Én oppgave da er å løse fleksibilitetsutfordringen som oppstår når vi erstatter fossil produksjon med vind- og solkraft.

– I Norge for eksempel vil et bedre strømnett gjøre at vind og vann fra nord kan være med på å redusere markedet for gass lenger sør. Flere kabler mellom land kan også bidra til løse problemet, fordi vi da øker kapasiteten for å flytte kraft fra områder med høy produksjon til områder med stort behov for kraft, avhengig av værforholdene, forklarer Bolkesjø.

Les mer på disse eksterne sidene: 

Professor i fornybar energi, Torjus Folsland Bolkesjø.

Foto
Håkon Sparre

Published 29. september 2019 - 21:42 - Updated 20. juli 2021 - 14:43