Nikolai Winge ble semesterets beste foreleser

Studentene overrakte prisen for semesterets beste foreleser på NMBU til førsteamanuensis ved Institutt for Eiendom og juss, Nikolai Winge, under den siste forelesningen før eksamensperioden for alvor er i gang. Winge underviser i miljørett  på NMBU og har lenge vært en populær foreleser blant studentene. Det er femte gang han er nominert som beste foreleser.   

Hva betyr det for deg å vinne denne prisen?
Denne anerkjennelsen fra studentene betyr veldig mye for meg. For det første fordi den bekrefter at jeg jeg treffer godt med hensyn til form og innhold i mine forelesninger. For det andre fordi jeg legger veldig mye arbeid i forberedelsen og gjennomføringen av mine forelesninger. Da føles det ekstra godt at arbeidet blir verdsatt.

Hvorfor tror du at du ble semesterets beste foreleser?
Ifølge tilbakemeldingene fra studentene ble jeg nominert til denne prisen grunnet et brennende engasjement under forelesningene. Jeg tror at man må være motivert for å kunne motivere. Jeg er veldig glad i mitt fag, og like glad i å formidle min kunnskap. Dette smitter over og gir økt lærelyst.

Prioriterer du undervisning?
Selvsagt. Jeg er av den oppfatning at undervisning er universitetenes viktigste samfunnsoppdrag. Det er selvsagt viktig at vi også prioriterer forskning, men dette må skje i tillegg til og ikke på bekostning av undervisning. Etter mitt syn er det en uheldig ubalanse mellom forskning og undervisning i akademia. I streben etter vitenskapelige forskerpoeng, ekstern finansiering og internasjonalisering blir ofte undervisningen nedprioritert. Her må det skje en endring, og dette ansvaret ligger hos universitetets ledere.                                                                               

Hva er det du setter mest pris på i møte med studentene gjennom undervisningen?
Det som er fint med å undervise i miljørett på NMBU er at det er tale en bredt sammensatt gruppe studenter. De kommer inn i faget med vidt forskjellige perspektiver, slik som eiendomsdag, naturforvaltning, reiseliv, fornybar energi og økonomi. De evner allikevel å se at miljøretten angår alle profesjoner og at dette er et rettsområde som stadig får større betydning. Selv om det er primært jeg som snakker under mine forelesninger, er det alltid noen som stiller kritiske spørsmål. Det gleder meg veldig ettersom mitt fremste råd til studentene er at de må tenke selv og tørre å utfordre etablerte sannheter. Dette er jo nettopp egenskaper denne generasjonen må inneha for å bidra til det grønne skiftet.

Det er ikke første gangen undervisere ved Institutt fra eiendom og juss blir utnevnt til beste foreleser ved NMBU. Tidligere har dosent Einar Bergsholm og dosent Steinar Taubøll blitt tildelt den gjeve prisen. 

Published 9. desember 2017 - 13:38 - Updated 16. juli 2021 - 11:38