We are Waves of Potential: Engaging with Climate Change

På konferansen "We are waves of potential" diskuteres hva som må til for å begrense klimaendringene.
På konferansen "We are waves of potential" diskuteres hva som må til for å begrense klimaendringene.Foto: Shutterstock

Velkommen til en student-drevet konferanse om hvordan vi får til gjennomgripende samfunnsendringer for en mer bærekraftig utvikling i møte med klimaendringer.

Forskningen er entydelig: alle områder i verden kjenner allerede klimaendringene på kroppen, og de negative konsekvensene forsterkes stadig. Mulighetsvinduet er iferd med å lukkes for å sikre en levelig og bærekraftig framtid for alle.

Vi vil derfor invitere til en gratis konferanse tirsdag 29 november 11:30-16:00 i Vitenparken, Ås.

Som understreket på klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh er det ingen områder eller grupper i verden som er uberørt av klimaendringer. Klimaendringer er en eksistensiell og kompleks global utfordring som krever at vi engasjerer oss i kunnskap og handling på nye måter. Blant annet krever det at vi tenker nytt om hvordan vi – studenter, forskere, undervisere og medmennesker – kollektivt skaper rom for gjennomgripende samfunnsendringer.

Konferansen trekker på den nyeste forskningen om klima- og miljøendringer på tvers av fagfelt og utforsker potensialet til transformasjon som ligger i hvordan vi blir del av endring og handling. Konferansen er åpen for alle interesserte, inkludert forskere, sivilsamfunn, forvaltning og studenter. Bli med i en reise mot handlekraft og framtidstro i møte med klimaendringer. 

Programmet begynner med lunch og mingling i vitenparken fra 11:30, før konferansen åpnes. På agendaen står temaer som

  • Klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh – hva nå?
  • Hvorfor er et kunnskapsmangfold viktig for å handle I møte med klimaendringer?
  • Hvordan kommuniserer vi klimaendringer i skjøringsfeltet mellom forskning, politikk og praksis?
  • Hvordan påvirker klimaendringer livskvalitet og helse?
  • Hva sier klimaøkonomi oss om hva vi skal gjøre med klimaendringene?

Konferansen tar ibruk mangfoldige og interaktive format, og det vil bli noen overraskelser. Vi anbefaler derfor at du blir med fysisk i Vitenparken, selv om det er mulig å følge konferansen digitalt.

Meld deg på her.

Publisert - Oppdatert

Del på