Vilde jobber i energi- og miljøavdelingen i Norconsult

Vilde Mürer, tidligere student BYREG
Vilde Mürer, tidligere student BYREGFoto: Privat

Kombinasjonen av fag innen samfunnsplanlegging, jus og naturforvaltning har gitt Vilde Mürer muligheten til å jobbe med naturmangfold i forbindelse med utbyggingsprosjekter. 

Kan du fortelle litt om jobben din?
Jeg jobber i energi- og miljøavdelingen til Norconsult som rådgiver. Her startet jeg som sommerstudent i et prosjekt avdelingen har med naturtypekartlegging etter den nye metoden som kalles natur i Norge (NiN). Etter sommeren har jeg fått jobbe med flere prosjekter, i hovedsak utredning av naturmangfold i forbindelse med utbyggingsprosjekter og planer. 

Les også: Eirik jobber med byplanlegging i Nordre Follo kommune

Hvordan benytter du deg av det du lærte i løpet av studietiden?
Under studietiden valgte jeg å ta flere fag fra økologi- og naturforvaltning innen botanikk og planteøkologi. Kombinasjonen av fag innen samfunnsplanlegging, jus og naturforvaltning har gitt meg en tverrfaglig kompetanse som jeg bruker mye i jobben. I tillegg har jeg fått god bruk for masterarbeidet jeg gjorde med forvaltning av kantvegetasjon langs vassdrag som ofte er et tema i utbyggingssaker og restaureringsarbeid. 

Les mer om studieporgrammet By - og regionplanlegging (5-årig)

Hvilken bakgrunn hadde du før du begynte på masteren?
Jeg har gått hele studieløpet på by- og regionplanlegging, men har fra tidligere en bachelor i kunsthistorie med fordypning i arkitektur fra Universitetet i Oslo. 

Hva husker du best fra studietiden på NMBU?
Fra studietiden husker jeg best det gode studie- og fagmiljøet. Jeg engasjerte meg i en studentforening for botanikk hvor jeg ble kjent med mange som deler samme interesse som meg, og vi arrangerte flere fagkvelder. I tillegg husker jeg godt alle de engasjerte og interesserte professorene ved NMBU som virkelig brenner for faget sitt! 

Publisert - Oppdatert

Del på