Vibecke jobber som prosjektingeniør i Plan- og bygningsetaten

– Jeg er så heldig å få brukt det meste av min kunnskap fra studietiden, sier Vibecke Yrstad som i dag jobber som prosjektingeniør i Plan- og bygningsetaten.
– Jeg er så heldig å få brukt det meste av min kunnskap fra studietiden, sier Vibecke Yrstad som i dag jobber som prosjektingeniør i Plan- og bygningsetaten.Foto: Kine-Erica Bjune Yrstad

Vibecke Yrstad husker spesielt godt hvor givende det var å ha prosjektfag med rot i virkeligheten, da hun studerte by- og regionplanlegging på NMBU. Studiet legger opp til tett kontakt med arbeidslivet. I dag jobber hun i Plan- og bygningsetaten i Oslo. 

Kan du fortelle litt om jobben din?
Jeg jobber som prosjektingeniør hos Plan- og bygningsetaten i Oslo, i avdeling for områdeutvikling. Plan- og bygningsetaten har ansvaret for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling og kartforvaltning. Vi er ca. 550 ansatte fordelt på 15 avdelinger. Min avdeling behandler alle innsendte planforslag, eventuelle konsekvensutredninger og byggesaker. Vi saksbehandler utbyggingsprosjekter fra det private og  det offentlige ved å utvikle prosjektene i sammenheng med omkringliggende byområder. Jeg jobber med prosjekter i Oslos indre by.

Les mer om studieporgrammet By - og regionplanlegging (5-årig)

Vår rolle er blant annet å påse at innkomne forslag er i tråd med normer og føringer. Løser prosjektene utfordringene knyttet til klima, overvann, naturverdier, bevaringsverdier og slikt? Dette er både spennende og utfordrende for det krever at vi har kunnskap om mange ulike aspekter ved byutviklingen.

Les også: Sigrid jobber som by- og regionplanlegger i konsulentfirmaet COWI

Hvordan benytter du deg av det du lærte i løpet av studietiden?
Jeg er så heldig å få brukt det meste av min kunnskap fra studietiden. Spesielt nyttig er den kunnskapen og erfaringen jeg fikk gjennom de ulike prosjektarbeidene vi gjorde knyttet til prosjektgjennomføring, lokal planlegging og stedsutvikling. I tillegg har jeg stor nytte av den juridiske og kartfaglige kompetansen jeg har fått gjennom studiet.

Sammen med resten av klassen reiste Vibecke på studietur til København.
Sammen med resten av klassen reiste Vibecke på studietur til København. Foto: Privat

Hvilken bakgrunn hadde du før du begynte på masteren?
Før studiet på NMBU tok jeg en mastergrad i kulturminneforvaltning ved University of York i England. Det var da jeg skrev masteroppgaven min om Høyblokka i Oslo at jeg ble introdusert for byplanlegging som fag. Jeg forstod at med den brede, faglige kompetansen fra by- og regionplanleggingsstudiet kunne jeg være med på å forme utviklingen av byen min. 

Les også: Eirik jobber med byplanlegging i Nordre Follo kommune

Hva husker du best fra studietiden på NMBU?
Jeg husker veldig godt hvor givende det var å ha prosjektfag med rot i virkeligheten. Det å få mulighet til å løse utfordringer eller skape muligheter i områder som også i virkeligheten skal endres eller utvikles var veldig lærerikt. Jeg vil også trekke frem alle de dyktige professorene som på hver sin måte lærte oss faget sitt med stort engasjement. Og ikke minst må jeg trekke frem et godt studiemiljø med en stor diversitet i studentmasse som også bidro til mange gode år på Ås.

Publisert - Oppdatert

Del på