– Vi ville ha enda mer praksis inn i studiehverdagen

Urban Lab er et studentinitiativ og en arena der studenter kan jobbe med konkrete problemstillinger sammen med næringslivet og få praksiserfaring, kontakter og faglige og sosiale treff. På bilder øverst fra venstre: Emilie Netskar, Synne Thorshaug Eide, K
Urban Lab er et studentinitiativ og en arena der studenter kan jobbe med konkrete problemstillinger sammen med næringslivet og få praksiserfaring, kontakter og faglige og sosiale treff. På bilder øverst fra venstre: Emilie Netskar, Synne Thorshaug Eide, Kristoffer Pinheiro, Brage Aleksander Helle. Nederst fra venstre: Eline Deraas Lieblein, Jens Bartnes Foto: Urban Lab

Urban Lab er historien om studentene som koblet sammen næringsliv, akademia og studenter.

 Hva er egentlig Urban Lab?

–  Helt kort forklart er det en tverrfaglig arena som samler studenter, næringslivet og akademia til problemløsing og idémyldring knyttet til by- og stedsutvikling, forteller Brage Aleksander Helle, strålende opplagt tross gruppas siste arbeidsuker, som ikke kjenner til begrepene sommertid eller helg.

– Vi er et initiativ som springer ut fra Fakultet for landskap og samfunn og fagene by- og regionsplanlegging og landskapsarkitektur, men vi er tverrfaglige i alt vi gjør, og i gruppa har vi også med en fra samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen. Urban Lab er åpen for alle studenter fra alle fag og fakulteter, forklarer en av initiativtakerne, Kristoffer Pinheiro.

Påmeldingen er fortsatt åpen – klikk her for påmeldingsskjema og program på Facebooksiden!

Og akkurat nå koker og bobler det på laben. Studentene forbereder nemlig den offisielle oppstarten neste uke. Urban Lab Kickoff blir arrangert fra 3. til 5. september på campus på NMBU. Caset som studentene som melder seg på skal jobbe med, er intet mindre enn den historiske møteplassen Youngstorget midt i Oslo.

– Sammen med Torginitiativet for Oslo, som er en frivillig arbeidsgruppe som består av blant annet arkitektkontorer og byutviklere, skal vi se på hvilke muligheter som finnes for at Youngstorget kan bestå som den historisk viktige, demokratiske møteplassen den har vært i nesten 150 år. Og selvfølgelig skal vi komme med ideer til hvordan vi kan oppgradere plassen, forklarer Pinheiro.

– Torget er nedslitt og bærer preg av lite kjærlighet. Det er bare de store merkedagene og større kommersielle aktører som fyller torget, sier arkitekt og medlem i prosjektgruppen Stian Schjelderup til Aftenposten.

For det finnes det ingen begrensninger. Det burde jo være plass til en skaterampe tegnet av en landskapsarkitekt her. Mobile boder, paviljonger.

– Og kanskje kan en sivilingeniørstudent fra REALTEK utvikle en app for booking av bodplass for privatpersoner, skyter Helle inn.

Hvordan ideene og forslagene blir tatt videre, er opp til Oslo kommune, som har ansvaret for torget. Men de kan ikke klage på uengasjerte innbyggere.

Allerede før studentene samles til idémyldring og tverrfaglig prosjektarbeid, er samarbeidet med næringslivsaktører etablert. På programmet for oppstartshelgen står blant annet arkitekt Ragnhild Pedersen Foss fra DARK Arkitekter. Hun skal snakke om byutvikling og gi deltagerne inspirasjon til hvordan midlertidige tiltak kan sørge får å gi nytt liv til et byrom som har uutnyttet potensiale – slik som Youngstorget.

Programmet favner vidt, og Urban Lab ser dagens lys også fordi studentene har fått støtte fra NMBUS fond for innovative undervisningsformer, samt fra Fakultet for landskap og samfunn. I tillegg sponser Vestre, Geodata og Tekna samfunnsutviklerne kick-offen. 

- Skal man dømme bare etter planleggingsarbeidet, er studentene bak Urban Lab i full stand til å opprette det nettverket mellom akademia, studenter og næringslivsom er målsettingen deres, sier Elin Børrud, arkitekt, byplanlegger og professor ved Institutt for by- og regionsplanlegging, NMBU. 

Børrud forsker på undervisningskvalitet og studentenes læringsutbytte, og har som uttalt mål å få studentene så faglig nysgjerrige at de tar ansvar for egen læring. Vi må kunne slå fast at med disse studentene er målet nådd; blir det som de vil, skal Urban Lab eksistere lenge etter at de selv har sluttet seg til næringsliv og karriere.

– Vi sanker flere samarbeidspartnere nå. I oppstarten er vi støttet av universitetet, men jeg vil trekke inn flere partnere fra næringslivet. De kan få problemstillingene sine idémyldret, og de kan rekruttere blant dyktige studenter. Og studentene får økt arbeidsrelevans i den høyere utdanningen de er i gang med. Vinn-vinn, slår Pinheiro fast.

Hvorfor skal studentene bruke fritiden sin på å være med på Urban Lab?

– Dette er jo en helt unik mulighet enten du er fersk student eller er kommet litt inn i utdanningen din. Det er uvurderlig å komme så tett innpå næringslivet, vise fram hvem du er, hva du kan. Og så blir det jo sosialt og. Som det er i de kreative bransjene. Dette er ingen forelesning du sitter og lytter passivt til. Du jobber aktivt sammen med medstudenter, blir bedre kjent med folka du studerer med. Ha det gøy mens du jobber. Vi savner det litt – aktiviteter som er både faglige og sosiale samtidig, forklarer Helle.

– Så da lagde vi det like godt selv, ler Pinheiro.

Fakta

Innlederne til Urban Labs kickoff 3.-5. september er:

Øystein Aurlien
Leder for Torginitiativet.

Morten Haveraaen
Statsbygg. Nærmeste nabo til Youngstorget på vestsiden er det nye regjeringskvartalet. Det er besluttet å etablere tiltak på torget som skal hindre uønskete kjøretøy å komme for nær. Hvordan utforme sperretiltak som støtter opp under dagens og fremtidens bruk av torget? Hvordan ivareta både byliv og sikkerhet? Hvordan kan fysiske sperretiltak være med å berike torget?

Ellen Merete Husaas
Dosent ved NMBU. Hva er sosial bærekraft i bylandskapet?

Ragnhild Pedersen Foss
Arkitekt hos Dark Arkitekter. Hvordan kan midlertidige tiltak sørge får å gi nytt liv til et byrom som har uutnyttet potensial?

Ingvild Roald
Prosjektleder i Aspelinn Ramm. Hvordan tenker eiendomsutviklere bærekraft i tidlig fase, og hva slags verktøy bruker Aspelin Ramm?

Tin Phan
Arkitekt fra AHO. Om tverrfaglig, kreativt samarbeid og hvordan du kommuniserer idéene dine.

Publisert - Oppdatert

Del på