Studenter i en forelesning i agroøkologi

velkommen som ny student!

Master i fornybar energi

Gratulerer med tilbud om studieplass på masterstudiet i fornybar energi ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Vi er sikre på at du har gjort et godt valg, og at du vil bli fornøyd med det studiet som venter deg.

På dette masterprogrammet vil det være studenter med ulik faglig bakgrunn. Vi håper dette vil bidra til et variert og godt fagmiljø blant dere som er studenter. Masterprogrammet byr også på valgfrihet, og hver og en av dere kommer til å sette opp en egen utdanningsplan i samarbeid med studieveileder. Slik vil vi sikre at du får den faglige sammensetningen på ditt studium som du ønsker, og samtidig tilfredsstiller kravene for tildeling av mastergraden.

Vi ved MINA vil gjerne gjøre vårt for å bidra til at denne første, spennende tiden på NMBU oppleves som både hyggelig og informativ. 

NB! Det er obligatorisk oppmøte fra første dag og vi setter pris på om du sier ifra til studierådgiverne (studieveileder-mina@nmbu.no) dersom du er forhindret fra å møte. Dersom du ikke møter, og ikke gir beskjed, regner vi med at du sier ifra deg studieplassen.

 • For å gjøre deg kjent med fakultetet arrangerer MINA en velkomstsamling for alle våre nye masterstudenter. Dette gjøres klassevis.

  Dato: 14. august

  Tid: 12:15-15:00

  Sted: S119, Sørhellinga (link til Mazemap)

 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du gjerne kontakte MINAs studieveileder Marianne Mjelde.

  Bildet viser Marianne Mjelde
Rådgiver
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning . NMBU

  Marianne Mjelde

  Studieveileder

Vi ønsker deg med dette velkommen til minnerike år som student ved NMBU! Det skal ikke mangle på faglige utfordringer eller sosiale utfoldelsesmuligheter.