Bildet er tatt i forbindelse med undervisning av nye studenter i skogfag ved NMBU som er i felt på Åsmåsan i Ås

velkommen som ny student!

Bachelor i skogfag

Gratulerer med tilbud om studieplass på bachelorprogrammet i fornybar energi ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). 

Vi er sikre på at du har gjort et godt valg, og at du vil bli fornøyd med det studiet som venter deg.

Ved studiestart får du mange nye inntrykk og mye informasjon på en gang. Det er mye å forholde seg til: Nye studiekamerater og lærere, egen hybel, nytt lokalmiljø, større faglige krav, mer ansvar, større frihet og nye fritidsaktiviteter for å nevne noe.

Vi ved MINA vil gjerne gjøre vårt for å bidra til at denne første, spennende tiden på NMBU oppleves som både hyggelig og informativ. 

NB! Det er obligatorisk oppmøte fra første dag og vi setter pris på om du sier ifra til studierådgiverne (studieveileder-mina@nmbu.no) dersom du er forhindret fra å møte. Dersom du ikke møter, og ikke gir beskjed, regner vi med at du sier ifra deg studieplassen.

 • For å gjøre deg kjent med fakultetet arrangerer MINA en velkomstsamling for alle våre nye bachelorstudenter. Dette gjøres klassevis. 

  Dato: 14. august

  Tid: 09:15-15:30

  Sted: S121, Sørhellinga (Link til kart i Mazemap)

  Hovedprogrammet foregår fra 09:15-12:30, men vi ønsker at flest mulig kommer tilbake til informasjon om VelgSkog.

  Program

  09:15-10:30 - Velkommen og informasjon om NMBU, MINA og studiet

  10:30-10:45 - Pause

  10:45-11:30 - Populærvitenskapelige innslag. Masterstudentene i skogfag kommer.

  11:30-12:30 - Felles lunsj

  12:30-13:30 - Pause

  13:30-15:30 - Informasjon om VelgSkog og pizza (rom S122)

 • Tirsdag 15. august starter undervisningen med forelesninger i emnet SKOG100 - Skogforvaltning. Dette er introduksjonsemnet i bachelorgraden i skogfag og er obligatorisk i graden.

  NB! All undervisning, inkludert utferder og feltøvelser, i SKOG100 er obligatorisk.

 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du gjerne kontakte MINAs studieveileder Marianne Mjelde.

  Bildet viser Marianne Mjelde
Rådgiver
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning . NMBU

  Marianne Mjelde

  Studieveileder

Vi ønsker deg med dette velkommen til minnerike år som student ved NMBU! Det skal ikke mangle på faglige utfordringer eller sosiale utfoldelsesmuligheter.

Bildet er tatt ved studiestart 2016 på NMBU