Velkommen 14. oktober!

Av Marte Skjerping

Studenter på NMBU
Studenter på NMBUFoto: NMBU

I forbindelse med at NMBU Alumni inviterer tidligere studenter tilbake til campus, har vi satt sammen en spennende foredragsrekke med fagpersoner som representerer ulike fagfelt på universitetet, etterfulgt av omvisninger i forsøksfjøset Ås gård, det nye veterinærbygget og på campus. Både alumner, studenter og ansatte kan melde seg på.  Vil du blant annet høre hvordan man kan gjøre bærekraftige finansinvesteringer, eller hvordan man kan bruke et enzym i larver til å resirkulere plast? Bli med! Vi får også besøk av NMBU-alumn Tanita Guldrandsen, som nylig vant Aspelin Ramm-prisen for masteroppgaven sin i landskapsarkitektur. Se det fullstendige programmet nedenfor.

Det blir mulig å ta morsomme bilder sammen med venner, kollegaer og gamle kjente i fotoboks før og etter foredragene.

Klikk her for påmelding.

Program

09:00 - 16:00: Heldagsseminar om kunnskapsbasert naturforvaltning. OBS. Krever egen påmelding.

11:00 - 12:00: Vi serverer softis fra egne kuer på rampa ved Meieribygningen, Kirkeveien 4.

11:45 - 15:00: Foredragsrekke i Urbygningen, U225.

11:45: Enkel lunsj, kaffe/te

12:15: Velkommen

12:20: Vann, avløp og overvann - utfordringer og muligheter, av professor Arve Heistad og førsteamanuensis Kim Paus.

12:40: Foods of Norway – kortreist fôr fra våre naturressurser ved bruk av bioteknologi, av professor Margareth Øverland.

Margaret Øverland leder Foods of Norway – et senter for forskningsdrevet innovasjon på NMBU. Hun vil fortelle om hvordan vi utvikler kortreist fôr til laks og andre husdyr basert på våre naturressurser fra hav og innland ved bruk av ny teknologi og hvordan vi tester disse nye fôrressursene på fisk og husdyr med hensyn til vekst, helse og produktkvalitet og hvordan vår forskning har resultert i oppskalering av nye innovative fôrråvarer.  Mer informasjon om senteret finnes på www.foodsofnorway.net

13:00: Bærekraftige finansinvesteringer: Hva, hvorfor, hvordan?, av professor Ole Gjølberg. 

Alle snakker om bærekraftige investeringer. Samtidig er det ingen konsensus om hva dette betyr. Det tilbys en flora av såkalte «ESG-fond» som inneholder virksomheter som skårer svært ulikt på de mange ESG-rangeringene. Noen slike fond selges inn på måter som trolig vil kunne rammes av Markedsføringslovens §2. I sitt foredrag vil Gjølberg problematisere ønsket om å bidra til en bedre verden gjennom å investere bærekraftig.

13:20: Droner og robot som forskningsverktøy og nye løsninger innen «Smart farming», av professor Morten Lillemo.

13:40: Om plast, slim og biologisk artilleriav professor Gustav Vaaje-Kolstad.

Gustav Vaaje-Kolstad forteller om forskningen han og forskningsgruppen han er assosiert med «Protein Engineering and Proteomics, ledet av Vincent Eijsink» har jobbet med og nye prosjekter med store vyer.

14:00: Grunnvann – hvordan gjøre en usynlig ressurs synlig?, av førsteamanuensis Gunnhild Storbekkrønning Solli.

Globalt sett utgjør overflatevannet som i innsjøer og elver ca. 3 % av tilgjengelige ferskvannsressurser, mens ca. 97 % av tilgjengelige ferskvannsressurser er grunnvann. Mens elvene fortsatt bruser og sanger synges om dem, er grunnvannet en stum, vanskjøttet tjener i Norge. I år har tema for FNs vanndag vært “Groundwater: Making the Invisible Visible”, og i dette innlegget oppsummeres kunnskapsstatus for norsk grunnvannsforvaltning.

14:20: Badebyen Bergen – En tilgjengelig sjøfront for badeløver, av NMBU-alumn Tanita Guldbrandsen. 

Masteroppgave i landskapsarkitektur og vinner av Aspelin Ramm-prisen 2022. Oppgaven foreslår en strategi og konkrete tiltak som gjør sjøbading i Bergen enklere, tryggere og triveligere. 

 15:00 - 17:00: Omvisninger i forsøksfjøset Ås gård, i Veterinærbygget og/eller på campus.

21:00: Konsert med Hellbillies på Samfunnet, UKA i Ås. Billetter kjøpes på Linticket. 

Fakta

NMBU Alumni

Universitetsnettverket for nåværende og tidligere studenter og ansatte.

Foredragsholdere

Kim Paus.
Foto
Kim Paus

Arve Heistad
Foto
Håkon Sparre, NMBU

Professor Margareth Øverland, centre leader, Foods of Norway
Foto
NMBU

Ole Gjølberg
Foto
NMBU

Morten Lillemo
Foto
Håkon Sparre

Gustav Vaaje-Kolstad
Foto
Håkon Sparre

Gunnhild Storbekkrønning Solli
Foto
Monica Kopperdal Hellem

Tanita Guldbrandsen.
Foto
Bielke og Yang
 

Read this article in English.

Publisert - Oppdatert

Del på