Kari Elise Moxnes

Kari Elise Moxnes

Seniorrådgiver

 • Forskningsavdelingen

I perioden 2015-2020 har jeg arbeidet med alle slags saker og spørsmål knyttet til forskerutdanningen og doktorgrader ved NMBU, både ph.d.-grader og dr.philos.-grader. 

Min tidligere arbeidserfaring er: Studierådgiver ved UNIS - Universitetssenteret på Svalbard (2012-2014), seniorrådgiver ved Studieavdelingen, UMB (2007-2012), prosjektleder ved Landbrukets Forsøksringer, sekretariatet i Ås (1999-2007), Avdelingsleder og prosjektleder ved Forskningsparken i Ås (1993-1999), redaksjonssekretær i "Norsk Hagetidend" (1987-1992).

Utdanning: Sivilagronom / Cand. agric. innen hagebruksvitenskap (NLH 1982-1987), produksjonsgartner (Statens gartnerskole Staup 1981-1982).

  • NMBU utenlandsstipend for vitenskapelig ansatte og ph.d.-kandidater + postdoktorer
  • NMBUs Forskningspris og Alf Bjørseths Inspirasjonspris
  • FS Doktorgradsmodulen
  • Samarbeid NMBU-UiO om årlige Life Science-dager
  • Forskerutdanning og ph.d.-/dr.philos.-grader (backoffice ressurs)