Åshild Gunilla Ergon

Åshild Gunilla Ergon

Førsteamanuensis

 • Genetikk, evolusjon og planteproduksjon

For tiden jobber jeg hovedsakelig innen følgende områder:

Egenskaper, genetikk og foredling av belgvekster

Eng- og frøbelgvekster (planter i erteblomstfamilien, Fabaceae) har symbiose med nitrogenfikserende bakterier i røttene, og bidrar dermed med nitrogentilførsel til jorda og med økt proteininnhold i mat og fôr. Jeg er interessert i 1) strategier som belgvekster bruker for å takle abiotiske og biotiske stressfaktorer, 2) hvordan de er tilpasset sesongvariasjoner i klima (fenologi og akklimatisering), og hvordan dette påvirkes av klimaendringer, 3) plante-plante interaksjoner i artsblandinger, 4) hvordan egenskaper kontrolleres av gener og miljøfaktorer, og 5) genomikk og fenomikk i foredling av belgvekster.

Genetikk og avl av sukkertare

Det er et enormt potensial for verdiskaping basert på produksjon av makroalger langs norskekysten. Dyrking av makroalger kan gi store mengder biomasse på en miljøvennlig måte, og denne biomassen har en mengde ulike bruksområder (f.eks. mat, fôr, biokjemikalier, gjødsel, bioenergi). Det er en sterk interesse for å utvikle tare med forbedrede egenskaper for dyrking, men også en bekymring for at slikt materiale kan spre seg og hybridisere med naturlige populasjoner. Jeg er interessert i alt som har med genetikk og avl av makroalger å gjøre, inkludert utvikling av steril (ikke-reproduserende) tare som begrenser muligheten for spredning til naturlige populasjoner. Jeg er også interessert i stressresponser og opptak og frigjøring av jod og andre elementer i tare.

Diversifisering i landbruket

Mer mangfold, innen art, plantesamfunn eller vekstskifte, kan bidra til bedre utnyttelse av ressurser og økosystemfunksjoner, redusert miljøavtrykk, høyere avling og avlingsstabilitet og en mer bærekraftig matproduksjon. Jeg har aktiviteter der jeg studerer 1) blandinger av engvekster og 2) blandinger av høsthvete-genotyper.

 • Liste med publikasjoner fra min forskning. (Cristin)

  Peer-reviewed original research papers and review papers/opinions:

  Guo Y, Lundebye A-K, Li N, Ergon Å, Pang S, Jiang Y, Zhu W, Zhao Y, Li X, Yao L, Wang L, Aakre I. 2023. Comparative assessment of food safety regulations and standards for arsenic, cadmium, lead, mercury and iodine in macroalgae used as food and feed in China and Europe. Trends Food Sci Technol. 141: 104204. doi: 10.1016/j.tifs.2023.104204

  Zanotto S, Bertrand A, Purves RW, Olsen JE, Elessawy FM, Ergon Å. 2023. Biochemical changes after cold acclimation in Nordic red clover (Trifolium pratense L.) accessions with contrasting levels of freezing tolerance. Physiol. Plant. 175:e13953. doi: 10.1111/ppl.13953

  Zanotto S, Ruttink T, Pégard M, Skøt L, Grieder C, Kölliker R, Ergon Å. 2023. A genome-wide association study of freezing tolerance in red clover (Trifolium pratense L.) germplasm of European origin. Front. Plant Sci. 14:1189662. doi: 10.3389/fpls.2023.1189662

  Stang FL, Bjerregaard R, Müller CE, Ergon Å, Halling M, Thorringer NW, Kidane A and Jensen RB. 2023. The effect of harvest time of forage on carbohydrate digestion in horses quantified by in vitro and mobile bag techniques. Journal of Animal Science 101: 1-11. doi: 10.1093/jas/skac422

  Ergon Å, Milvang ØW, Skøt L, Ruttink T. 2022. Identification of loci controlling timing of stem elongation in red clover using genotyping by sequencing of pooled phenotypic extremes. Mol. Genet. Genom. 297: 1587–1600. doi10.1007/s00438-022-01942-x

  Goecke F, Gómez Garreta A, Martín–Martín R, Lluch JR, Skjermo J, Ergon Å. 2022. Nuclear DNA content variation in different life cycle stages of sugar kelp, Saccharina latissima. Marine Biotechnology. doi: 10.1007/s10126-022-10137-9

  Ergon Å, Bakken AK. 2022. Breeding for intercropping: the case of red clover persistence in grasslands. Euphytica 218:98. doi: 10.1007/s10681-022-03051-7

  Zanotto S, Palmé A, Helgadóttir Á, Daugstad K, Isolahti M, Öhlund L, Marum P, Moen MA, Veteläinen M, Rognli OA, Ergon Å. 2021. Trait characterization of genetic resources reveals useful variation for the improvement of cultivated Nordic red clover. J. Agro. Crop Sci. 207:492-503. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jac.12487

  Pathak R, Ergon Å, Stensvand A, Gislerød HR, Solhaug KA, Cadle-Davidson L, Suthaparan A. 2020. Functional characterization of Pseudoidium neolycopersici photolyase reveals mechanisms behind the efficacy of nighttime UV on powdery mildew suppression. Front. Microbiol. 11:1091. doi: 10.3389/fmicb.2020.01091

  Goecke F, Klemetsdal G, Ergon Å. 2020. Cultivar development of kelps for commercial cultivation—past lessons and future prospects. Front. Mar. Sci. 8:110. doi: 10.3389/fmars.2020.00110

  Ergon Å, Skøt L, Sæther VE, Rognli OA. 2019. Allele frequency changes provide evidence for selection and identification of candidate loci for survival in red clover (Trifolium pratense L.). Front Plant Sci 10:718. doi: 10.3389/fpls.2019.00718

  Ergon Å, Seddaiu G, Korhonen P, Virkajärvi P, Bellocchi G, Jørgensen M, Østrem L, Reheul D, Volaire F. 2018. How can forage production in Nordic and Mediterranean Europe adapt to the challenges and opportunities arising from climate change? Eur J Agron, 92:97-106. doi:10.1016/j.eja.2017.09.016

  Ergon Å. 2017. Optimal regulation of the balance between productivity and overwintering of perennial grasses in a warmer climate. Agronomy, 7,19. doi:10.3390/agronomy7010019

  Amdahl H, Aamlid TS, Marum P, Ergon Å, Alsheikh M, Rognli OA. 2017. Seed yield components in single plants of diverse Scandinavian tetraploid red clover populations (Trifolium pratense L.). Crop Sci, 57:108-117. doi: 10.2135/cropsci2016.05.0321

  Ergon Å, Kirwan L, Fystro G, Bleken M, Collins RP, Rognli OA. 2017. Species interactions in a grassland mixture under low nitrogen fertilization and two cutting frequencies: II. Nutritional quality. Grass Forage Sci, 72, 333-342 doi:10.1111/gfs.12257   

  Kovi MR, Ergon Å, Rognli OA. 2016. Freezing tolerance revisited — effects of variable temperatures on gene regulation in temperate grasses and legumes. Curr Opin Plant Biol, 33:140–146. doi: 10.1016/j.pbi.2016.07.006

  Ergon Å, Kirwan L, Bleken M, Skjelvåg AO, Collins RP, Rognli OA. 2016. Species interactions in a grassland mixture under low nitrogen fertilization and two cutting frequencies: I. Dry matter yield and dynamics of species composition. Grass Forage Sci 71, 667–682 doi:10.1111/gfs.12250

  Kovi MR, Abdelhalim M, Kunapareddy A, Ergon Å, Tronsmo AM, Brurberg MB, Hofgaard IS, Asp T, Rognli OA. 2016. Global transcriptome changes in perennial ryegrass during early infection by pink snow mould. Sci Rep 6:28702. doi:10.1038/srep28702

  Ergon Å, Melby TI, Höglind M, Rognli OA. 2016. Vernalization requirement and the chromosomal VRN1-region can affect freezing tolerance and expression of cold-regulated genes in Festuca pratensis. Front Plant Sci 207: 1-15. http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2016.00207

  Amdahl H, Aamlid TS, Ergon Å, Kovi MR, Marum P, Alsheikh MK, Rognli OA. 2016. Seed yield of Norwegian and Swedish tetraploid red clover (Trifolium pratense L.) populations. Crop Sci 56: 2: 603-612. doi:10.2135/cropsci2015.07.0441

  De Vega JJ, Ayling S, Hegarty M, Kudrna D, Goicoechea JL, Ergon Å, Rognli OA, Jones C, Swain M, Geurts R, Lang C, Mayer KFX, Rössner S, Yates S, Webb KJ, Donnison I, Oldroy GED, Wing RA, Caccamo M, Powell W, Abberton MT, Skøt L. 2015. Red clover (Trifolium pratense L.) draft genome provides a platform for trait improvement, Sci Rep 5:17394. http://www.nature.com/articles/srep17394

  Rapacz M, Ergon Å, Höglind M, Jørgensen M, Jurczyk B, Østrem L, Rognli OA, Tronsmo AM. 2014. Overwintering of herbaceous plants in a changing climate. Still more questions than answers. Plant Sci 225:34-44. http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2014.05.009

  Ergon Å, Hamland H, Rognli OA. 2013. Differential expression of VRN1 and other MADS-box genes in Festuca pratensis selections with different vernalization requirements. Biol Plantarum 57:245-254. http://dx.doi.org/10.1007/s10535-012-0283-z

  Alm V, Busso CS, Ergon Å, Rudi H, Larsen A, Humphreys MW, Rognli OA. 2011. QTL analyses and comparative mapping of frost tolerance, winter survival and drought tolerance in meadow fescue (Festuca pratensis Huds.). Theor Appl Gen 123:369-382. http://dx.doi.org/10.1007/s00122-011-1590-z

  Hofgaard IS, Ergon Å, Henriksen B, Tronsmo AM. 2010. The effect of potential resistance inducers on development of Microdochium majus and Fusarium culmorum in winter wheat. Eur J Plant Pathol 128:269-281. http://dx.doi.org/10.1007/s10658-010-9662-5

  Ergon Å, Fang C, Jørgensen Ø, Aamlid TS, Rognli OA. 2006. Quantitative trait loci controlling vernalisation requirement, heading time and number of panicles in meadow fescue (Festuca pratensis Huds.). Theor Appl Gen 112:232-242. http://dx.doi.org/10.1007/s00122-005-0115-z  

  Ergon Å, Tronsmo AM. 2006. Components of pink snow mould resistance in winter wheat are expressed prior to cold hardening and in detached leaves. J Phytopathol 154:134-142. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0434.2006.01071.x

  Hofgaard IS, Ergon Å, Wanner L, Tronsmo AM. 2005. The effect of chitosan and Bion on resistance to pink snow mould in perennial ryegrass and winter wheat. J Phytopathol 153:108-119. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0434.2005.00937.x

  Ergon Å, Skinnes H, Tronsmo AM. 2003. Testing snow mould resistance of winter wheat: inoculation experiments with Microdochium nivale in the field. Acta Agric Scand, Sect B, Soil Plant Sci 53:110-117. http://dx.doi.org/10.1080/09064710310009055

  Gaudet DA, Laroche A, Ergon Å, Mullin J. 2000. Association between plant age and simple and complex carbohydrate accumulation among winter wheat cultivars differing in resistance to snow moulds during acclimation at low temperatures. Acta Agrono Hung 48: 21-32. https://doi.org/10.1556/AAgr.48.2000.1.3

  Gaudet DA, Laroche A, Frick M, Davoren J, Puchalski B, Ergon Å. 2000. Expression of plant defence-related (PR-protein) transcripts during hardening and dehardening of winter wheat. Physiol Mol Plant Pathol 57:15-24. http://dx.doi.org/10.1006/pmpp.2000.0275

  Nordal I, Haraldsen KB, Ergon Å, Eriksen AB. 1999. Copper resistance and genetic diversity in Lychnis alpina (Caryophyllacea) populations on mining sites. Folia Geobot 34:471-481. http://dx.doi.org/10.1007/BF02914923

  Ergon Å, Klemsdal SS, Tronsmo AM. 1998. Interactions between cold hardening and Microdochium nivale infection on expression of pathogenesis-related genes in winter wheat. Physiol Mol Plant Pathol 53:301-310. http://dx.doi.org/10.1006/pmpp.1998.0182

   

  Peer-reviewed chapters in conference proceedings:

  Ergon Å. 2023. Combined adaptation to climate and mixed cropping in perennial forages. In: Kadžiulienė et al. (Eds.): The future role of ley-farming in cropping systems. Proceedings of the 22nd Symposium of the European Grassland Federation, Vilnius, Lithuania 11-14 June 2023. Grassl. Sci. Eur. 28: 185-191. The future role of ley-farming in cropping systems (europeangrassland.org)

  O’Malley J, Finn JA, Malisch CS, Adler PR, Bezemer M, Black A, Ergon A, Eriksen J, Filley S, Fiorini A, Golinski P, Grange G, Hakl J, He Y, Hoekstra N, Högy P, Huguenin-Elie O, Ibanez M, Jiaxin R, Jing J, Jungers J, Kadžiulienė Z, Krol D, Lajeunesse J, Louarn G, Meyer S, Moloney T, Peratoner G, Porqueddu C, Reynolds C, Sturite I, Thivierge M.N, Zhu F and Brophy C. LegacyNet: introducing an international multi-site experiment investigating potential benefits of increasing the species diversity of grassland leys within crop rotations. In: Kadžiulienė et al. (Eds.): The future role of ley-farming in cropping systems. Proceedings of the 22nd Symposium of the European Grassland Federation Vilnius, Lithuania 11-14 June 2023. Grassl. Sci. Eur. 28: 249-251. The future role of ley-farming in cropping systems (europeangrassland.org)

  Ergon Å. Can we define a persistent red clover ideotype for mixtures with grasses? In: Hartmann S et al.: Exploiting genetic diversity of forages to fulfill their economic and environmental roles. Proceedings of the 34th Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section in cooperation with the EUCARPIA Festulolium Working Group, Freising, 6-8 September 2021. doi:10.5507/vup.21.24459677.22

  Ergon Å, Gao Y, Schmaucks T, Frostegård Å. 2021. Potential for developing improved rhizobium inoculants and lucerne varieties for efficient symbiosis in sustainable agriculture. In: Hartmann S et al.: Exploiting genetic diversity of forages to fulfill their economic and environmental roles. Proceedings of the 34th Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section in cooperation with the EUCARPIA Festulolium Working Group, Freising, 6-8 September 2021. doi:10.5507/vup.21.24459677.22

  Zanotto S, Amdahl H, Ergon Å. Red clover adaptation to a Nordic climate. 2021. In: Hartmann S et al.: Exploiting genetic diversity of forages to fulfill their economic and environmental roles. Proceedings of the 34th Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section in cooperation with the EUCARPIA Festulolium Working Group, Freising, 6-8 September 2021. doi:10.5507/vup.21.24459677.22

  Jørgensen M, Leraand MK, Ergon Å, Bakken AK. 2019. Effects of including perennial ryegrass (Lolium perenne L.) in different species mixtures on yield, feed quality and botanical composition in first year of ley. Grassl Sci Eur 24: 152-154.

  Ergon Å, Milvang ØW, Milvang O, Kovi MR. Identification of loci controlling timing of stem elongation in red clover using GBS of pooled phenotypic extremes. In: Brazauskas et al. (eds.) Breeding grasses and protein crops in the era of genomics. Proceedings of the 2017 meeting of the section “Forage crops and amenity grasses” of Eucarpia. Springer, ISBN 978-3-319-89577-2, p. 109-112.

  Ergon Å, Volaire F, Korhonen P, Virkajärvi P, Seddaiu G, Jørgensen M, Bellocchi G, Østrem L, Reheul D, Baert J. 2016. Climate challenges and opportunities in northern and southern Europe - role of management and exploitation of plant traits in the adaptation of grasslands. Grassl Sci Eur 21:746-758.

  Ergon Å, Bakken AK. 2016. Red clover traits under selection in mixtures with grasses versus pure stands. Grassl Sci Eur 21:811-813.

  Kovi MR, Byrne S, Østrem L, Ergon Å, Marum P, Asp T, Rognli OA. 2016. Genome-wide allelic shifts in forage crops when grown at five diverse locations across Norway. Grassl Sci Eur 21:811-813.

  Ergon Å, Solem S, Uhlen AK, Bakken AK. 2016. Generative development in red clover in response to temperature and photoperiod. In: Roldan-Ruiz et al. (eds.) Breeding in a world of scarcity. Proceedings of the 2015 meeting of the section “Forage crops and amenity grasses” of Eucarpia. Springer, ISBN 978-3-319-28932-8, p. 243-247.

  Ergon Å, Rognli OA. 2014. Genomic characterization of survivor populations of red clover by GBS. Grassl Sci Eur 19: 823-825.

  Ergon Å, Bleken MA, Lunnan T, Skjelvåg AO and Rognli OA. 2013. Species mixtures – dry matter yield and herbage quality as affected by harvesting frequency under low N supply. Grassl Sci Eur 18:204-206.

  Bleken MA, Ergon Å, Rognli OA. 2013. Species mixtures – nitrous oxide emissions after application of synthetic urine. Grassl Sci Eur 18:162-164.

  Fang C, Ergon Å, Jørgensen Ø, Aamlid TS, Rognli OA. 2007. Quantitative trait loci for seed production characters and vernalization response in meadow fescue (Festuca pratensis Huds.). In: Rosselini D, Veronesi F (eds.) Breeding and seed production for conventional and organic agriculture. European Association for Research on Plant Breeding (EUCARPIA), pp.265-269. ISBN 978-88-87652-12-3. 

  Hofgaard I, Ergon Å, Henriksen B, Kolstad H, Skinnes H, Tarkegne Y, Tronsmo AM. 2006.  Induced resistance to Fusarium head blight in winter wheat. IOBC/wprs Bulletin 29:49-53. http://www.iobc-wprs.org/pub/bulletins/iobc-wprs_bulletin_2006_29_08.pdf#page=63

  Ergon Å, Fang C, Aamlid T, Rognli OA. 2005. QTL analysis of vernalisation requirement and heading traits in Festuca pratensis Huds.. In: Humphreys MW (ed.) Locating, and utilising Festuca pratensis genes for winter hardiness for the future development of more persistent high quality Lolium cultivars. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, p.161.

  Ergon Å, Hofgaard I, Tronsmo AM. 2002. Induction of defence responses and snow mould resistance in cereals and perennial ryegrass. IOBC/wprs Bulletin 26:173-176.

  Ergon Å, Klemsdal SS, Gaudet DA, Laroche A, Nakajima T and Tronsmo AM. 1997. Expression of genes in winter wheat affected by cold hardening and snow mould infection. Proceedings of the International Workshop on ”Plant-Microbe Interactions at Low temperature under Snow”. Sapporo, Japan.

   

  Books:

  Laroche A, Wanner L, Ergon Å, Shimosaka E. 2001. Molecular characterization of freezing tolerance and snow mold resistance. In: Iriki N, Gaudet DA, Tronsmo AM, Matsumoto N, Yoshida M, Nishimune A (eds.) Low Temperature Plant Microbe Interactions Under Snow. Hokkaido National Agricultural Experiment Station, Sapporo, pp.125-141.