Tre nye æresdoktorer ved NMBU

Av Kai Einar Tilley

Universitetsstyret ved NMBU har godkjent tildelingen av æresdoktorat til professor Kongjian Yu, professor Ottar Brox og Sven Olof Brunberg. Den formelle tildelingen vi foregå under doktorgradsseremonien 20. september.

Æresdoktoratene er innen fagområdene landskapsarkitektur, samfunnsvitenskap og økologi og naturressursforvaltning.

Landskapsarkitektur: Professor Kongjian Yu, Peking Universitet.
Professor Kongjian Yu er en av verdens mest anerkjente landskapsarkitekter med et tydelig miljøperspektiv og tverrfaglighet i sitt arbeid. Nominasjonen hans blir fremmet av NMBUs avdeling for landskapsarkitektur som en del av 100-årsjubileet for denne akademiske disiplinen. Kongjian Yu har doktorgrad fra Harvard University (1995); han var professor i by- og regionalplanlegging ved Beijing University fra 1997 hvor han grunnla School of Landscape Architecture, og hvor han i dag er professor i Landscape Architecture. Yu er også grunnlegger og eier av det største landskapsfirmaet i Kina, Turenscape. Hans innflytelse på disiplinen har styrket miljøperspektivet gjennom arbeidet sitt, publikasjonene og som gjesteforeleser. Han er gjesteprofessor ved en lang liste over universiteter over hele verden og er æresmedlem i American Society of Landscape Architects.

Samfunnsvitenskap: Professor Ottar Brox
Ottar Brox er en kjent norsk forsker innen samfunnsvitenskap, politiker og deltaker i samfunnsdebatter. Han er agronom og har en doktorgrad fra Norges Landbrukshøgskole, nå NMBU. Han var professor i sosiologi ved Universitetet i Tromsø fra 1972 til 1984, senere adjunkt, mens han var forskningssjef ved Norsk institutt for by- og regionalforskning (NIBR). Ottar Brox er medlem av Det Norske Videnskapsakademi. Han har en tydelig tverrfaglig profil og en imponerende evne til å omsette kunnskap til handling, Brox var en pioner innen det som nå kreves av dagens samfunnsundersøkelser, innvirkning. Han har spilt en viktig rolle i samfunnet gjennom mange tiår som forsker, politiker og deltaker i samfunnsdebatter.

Økologi og naturressursforvaltning: Sven Olof Brunberg
Graden tildeles Sven Olof Brunberg basert på hans langsiktige og essensielle bidrag til suksessen til Scandinavian Brown Bear Research Project (SBP). Sven har vært et avgjørende medlem av dette prosjektet siden 1985 og har hatt et sterkt vitenskapelig bidrag i prosjektet med sin deltagelse i 20 vitenskapelige artikler. Brunberg har også bidratt sterkt med formidling til publikum og til institusjonene. Han har også organisert en stor gruppe lokale frivillige som dekket hele prosjektets studieområde som har vært ekstremt verdifullt for prosjektet.

Brunbergs vitenskapelige bidrag og hans harde arbeid med formidling til publikum og til lederne blir høyt verdsatt.

Publisert - Oppdatert

Del på