Toppjobb etter fem år

Yngve Trædal smiler bredt. Kun fem år etter at han avsluttet sin master i samfunnsøkonomi sitter han i en toppjobb i konsulentselskapet Sweco.

Yngve benytter utdanningen fra NMBU i sin lederstilling hos Sweco
Yngve benytter utdanningen fra NMBU i sin lederstilling hos Sweco Photo: Sweco

Fem år etter at han avsluttet sine studier i samfunnsøkonomi ved NMBU, sitter Yngve Trædal som en del av konsernledergruppa i konsulentfirmaet Sweco og og som leder av Vann og miljø, en av selskapets fem divisjoner. Bakgrunnen fra NMBU har gitt han stor faglig integritet og tyngde innen samfunnsøkonomi anvendt på forvaltning av miljø og naturressurser.

Et foretrukket studiested 
NMBU utdanner både siviløkonomer og samfunnsøkonomer. Innen begge retningene er det nå mulig å spesialisere seg på økonomiske analyser innen forvaltning av miljø- og naturessurser, klima og energi. I tillegg til miljø- og ressursøkonomi kan samfunnsøkonomene også spesialisere seg i utviklingsøkonomi og internasjonal handel. Siden disse temaene innen samfunnsøkonomi har en internasjonal dimensjon tilbringer mange av studentene et semester ved utenlandske universiteter.

Yngve begynte å jobbe som konsulent i Sweco kort tid etter at han avsluttet Master-
studiene med spesialisering i miljø- og ressursøkonomi. Valget av arbeidsplass var et resultat nettopp av hans spesialisering i miljøøkonomi fra NMBU. Den unge lederen mener NMBU har et svært godt rykte innen miljø- og ressursøkonomi, og at kandidatene derfra blir foretrukket av mange arbeidsgivere i både det offentlige og privat næringsliv som utfører økonomiske analyser av problemstillinger innen miljø, klima, energi og naturressursforvaltning.

Fleksibel og anvendelig
En kandidat fra NMBU har et faglig- og sosialt nettverk på tvers av studieretninger. I løpet av studietiden får studentene trening i å jobbe i team og med mange ulike typer mennesker. Dette kan være en av årsakene til at arbeidsgivere karakteriserer NMBU-kandidatene som fleksible, reflekterte og lette å samarbeide med.

Leder for 90 personer
I dag er Yngve leder for 90 personer fordelt på flere avdelinger i Sweco konsernet. Han ser hvordan kandidater med ulik utdanningsbakgrunn utmerker seg på forskjellige områder i bedriften. Han mener at kandidater fra NMBU er å foretrekke innenfor miljø- og ressursøkonomi. ”Kandidatene har gode samarbeidsevner, er reflekterte og lite snobbete. Dette gjør dem til attraktive medarbeidere på en tverrfaglig arbeidsplass” sier Yngve.

" alt="Yngve holder god kontakt med venner fra studiene på NMBU. Her på en guttetur på fjellet.
" src="http://cdn.umb.no/external/half/1558.jpg">

Yngve holder god kontakt med venner fra studiene på NMBU. Her på en guttetur på fjellet.
Photo: Yngve Trædal

Nyt studietiden
NMBU har rykte på seg for å ha et veldig godt og inkluderende studiemiljø med mange engasjerte studenter. Studentsamfunnet i Ås er samlingssted for de sosiale studentaktivitetene. Med sine 3 konsertscener, gode revykultur, store og allsidige aktivitetsprogram er Studentsamfunnet et hus med yrende liv. Få meter unna ligger idrettshallen, GG-Hallen. Her kan du som student delta i alt fra ballspill til aerobic, klatring og fjellsport. Utenomfaglige aktiviteter er noe potensielle arbeidsgivere også legger vekt på, og her scorer NMBU høyt.

”Det sosiale miljøet på NMBU og alle vennene jeg fikk i løpet av studietiden på Ås er noe av det første jeg tenker på når jeg ser tilbake på tiden ved NMBU”. Yngve mener at studietiden er en tid som bør nytes samtidig som det er viktig å tenke godt igjennom valg av fagkombinasjon og spesialisering.

Publisert - Oppdatert

Del på