Senter for klimaregulert planteforskning (SKP)

Senter for klimaregulert planteforskning

Fra en veksthusavdeling i Kirkeveien 16

Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) er et nasjonalt servicesenter og driftsenhet for klimaregulert planteforskning i Ås.

Senteret forvalter ca 13600 m² bygningsareal hvorav ca 4000 m² er klimaregulerte forskningsanlegg, og ca 450 da er forsøksarealer med tilhørende maskiner og utstyr. 

Senteret eies av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og  Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. 

Alle ansatte ved SKP

Kontaktinformasjon:

Senter for Klimaregulert Planteforskning (SKP)
Kirkeveien 16
Postboks 5003
1432 Ås

Følg oss på sosiale medier