Senter for klimaregulert planteforskning (SKP)

Senter for klimaregulert planteforskning

Bildet viser veksthusene og laboratorier ved Senter for klimaregulet planteforskning (SKP) NMBU

Nytt fra SKP

Ny forsøkstresker på avdeling Friland ved SKP

Ny forsøkstresker på avdeling friland

I begynnelsen av august fikk vi levert en helt ny forsøkstresker fra Tyskland. En John Deere "Zürn 125".

Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) er en driftsenhet for de klimaregulerte planteforskningsanlegg i Ås.

Senteret eies av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og  Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.
Senteret har eget driftsstyre og administrasjon, og er budsjettmessig underlagt NMBU.

Alle ansatte ved SKP

Kontaktinformasjon:

Senter for Klimaregulert Planteforskning (SKP)
Kirkeveien 16
Postboks 5003
1432 Ås

Følg oss på sosiale medier