Senter for klimaregulert planteforskning (SKP)

Senter for klimaregulert planteforskning

Fra en veksthusavdeling i Kirkeveien 16

Nytt fra SKP

Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) er et nasjonalt senter som tilbyr spisskompetanse og forskningsinfrastruktur på internasjonalt/høyt nivå.

Senteret ligger i Ås og forvalter 11500 m² bygningsareal hvorav 4000 m² er klimaregulerte forskningsanlegg, og 450 da er forsøksarealer med tilhørende maskiner og utstyr. SKP leier ut til forskere internt på NMBU, forskere fra andre FoU-institusjoner og til bedrifter.

Senteret eies av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.

SKP kan tilby tjenester i klimaregulerte anlegg og på friland, blant annet har vi:

  • Veksthus
  • Fytotron
  • Klimarom
  • Godkjente GMO-fasiliteter
  • Kjøle- og fryserom
  • Økologiske arealer på Vollebekk forsøksgård
  • Konvensjonelle arealer på Vollebekk Forsøksgård

Alle ansatte ved SKP

Kontaktinformasjon:

Senter for Klimaregulert Planteforskning (SKP)
Kirkeveien 16
Postboks 5003
1432 Ås

Teknisk vakt: 970 94 576

Følg oss på sosiale medier