Senter for klimaregulert planteforskning (SKP)

Senter for klimaregulert planteforskning

Fra en veksthusavdeling i Kirkeveien 16

Nytt fra SKP

Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) er en driftsenhet for de klimaregulerte planteforskningsanlegg i Ås.

Senteret eies av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og  Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.
Senteret har eget driftsstyre og administrasjon, og er budsjettmessig underlagt NMBU.

Alle ansatte ved SKP

Kontaktinformasjon:

Senter for Klimaregulert Planteforskning (SKP)
Kirkeveien 16
Postboks 5003
1432 Ås

Følg oss på sosiale medier