Vi ble med på beiterunden

I år som i tidligere år, går den daglige beiterunden ved SHF på rundgang blant de ansatte under hele beitesesongen. Både på storfe og småfe. Da sjekkes det om dyrene er friske, eller om de må inn for ekstra stell eller veterinærtilsyn. Er det rett antall dyr på beitet?

Vanntilførsel sjekkes, er flottører i orden i drikkekaret? Tid for vask av vannkar? Trenger man fylle vanntanker der det ikke er tilførsel via ledning, og er det nok vann i bekken - ser det friskt ut?

Er det nok gress på beitet eller må de flyttes til nye arealer, kanskje tilleggsfôring må til? Hva med saltstein og mineraler, trengs det påfyll? Hva med gjerder, er det noe som må repareres og er det rett tilførsel av strøm i strømgjerder? Noen trenger også litt kraftfôr.

Totalt er det i overkant av 1000 daa beitearealer som benyttes av SHF rundt om på Ås.  Vi ble med besetningsansvarlig på storfe, Nikolay Mortensen og nytilsatt forsøkstekniker Olav Endre Liseter ut på en beiterunde. Storfeavdelingen har rundt 240 dyr ute med stort og smått. Inklusivt melkekyrne på sommerfjøset. 

Før vakta drar ut på beiterunden, sjekkes loggen fra tidligere runder. Er det noe ekstra som skal ses etter, taes med utenom det "vanlige"?

Besetningsansvarlig Nikolay Mortensen på storfe, logger seg inn på Agrilogg for å sjekke.

Foto
Kai Ole Hänsch

Mineraler, kraftfôr og saltstein skal med ut.

Foto
Kai Ole Hänsch

.

Foto
Kai Ole Hänsch

Den lyse blå el-bilen er kjennetegnet for dyrene ute på beitet. Stopper den på utsiden av leet, skal de garantert inn til "oss". God kontakt oppnås. Dagens runde foretas av Nikolay Mortensen og Olav Endre Liseter, som er med for å lære rutinene og se hvor alle beitene ligger.

Foto
Kai Ole Hänsch

Det kan bli mye gåing på enkelte beiter, for å sjekke det som sjekkes må. Noen av dyrene blir gjerne med hele veien rundt, sånn for selskaps skyld.

Foto
Kai Ole Hänsch

.

Foto
Kai Ole Hänsch

Inspeksjon av vannkaret. Er det rent. Er vannet rent. Er det noen lekkasjer? Virker flottøren som det skal?

Foto
Kai Ole Hänsch

.

Foto
Kai Ole Hänsch

Er det nok mineraler? Hva med saltstein?

Foto
Kai Ole Hänsch

Er gjerdene i orden? Fungerer strømmen slik den skal?

Foto
Kai Ole Hänsch

Er alle dyr til stede? Er de friska og raske eller trenger de inn for ekstra tilsyn?

Foto
Kai Ole Hänsch

.

Foto
Kai Ole Hänsch

Enkelte av ungdyrene trenger også litt kraftfôr.

Foto
Kai Ole Hänsch

.

Foto
Kai Ole Hänsch

.

Foto
Kai Ole Hänsch

.

Foto
Kai Ole Hänsch

Hva med kvaliteten på beitet? Kan de gå her en stund til eller må de flyttes? I slutten av beitesesongen kjøres det ut tilleggsfôr i form av rundballer, der det trengs.

Foto
Kai Ole Hänsch

.

Foto
Kai Ole Hänsch

Litt kos må også til for noen og enhver.

Foto
Kai Ole Hänsch

Ser du noe  uheldig ute på beitet, kontakt beitevakttelefonen(e).
Birgitte Mosveen - Mobil: 482 49 080
Irma Caroline Oskam - Mobil: 926 13 775

 

Published 28. mai 2021 - 14:19 - Updated 28. mai 2021 - 16:55