Vi ble med på beiterunden

Av Kai Ole Hänsch

Ungdyr på beite
Ungdyr på beiteFoto: Kai Ole Hänsch

Så lenge det er dyr på beitene, drar dagvakter på Senter for husdyrforsøk (SHF) ved NMBU ut på en daglig runde for å se etter at alt er i orden med dyr og beiter. Hverdag som helg.

I år som i tidligere år, går den daglige beiterunden ved SHF på rundgang blant de ansatte under hele beitesesongen. Både på storfe og småfe. Da sjekkes det om dyrene er friske, eller om de må inn for ekstra stell eller veterinærtilsyn. Er det rett antall dyr på beitet?

Vanntilførsel sjekkes, er flottører i orden i drikkekaret? Tid for vask av vannkar? Trenger man fylle vanntanker der det ikke er tilførsel via ledning, og er det nok vann i bekken - ser det friskt ut?

Er det nok gress på beitet eller må de flyttes til nye arealer, kanskje tilleggsfôring må til? Hva med saltstein og mineraler, trengs det påfyll? Hva med gjerder, er det noe som må repareres og er det rett tilførsel av strøm i strømgjerder? Noen trenger også litt kraftfôr.

Totalt er det i overkant av 1000 daa beitearealer som benyttes av SHF rundt om på Ås.  Vi ble med besetningsansvarlig på storfe, Nikolay Mortensen og nytilsatt forsøkstekniker Olav Endre Liseter ut på en beiterunde. Storfeavdelingen har rundt 240 dyr ute med stort og smått. Inklusivt melkekyrne på sommerfjøset. 

Før vakta drar ut på beiterunden, sjekkes loggen fra tidligere runder. Er det noe ekstra som skal ses etter, taes med utenom det "vanlige"?
Besetningsansvarlig på storfe logger seg inn på Agrilogg for å sjekke.
Før vakta drar ut på beiterunden, sjekkes loggen fra tidligere runder. Er det noe ekstra som skal ses etter, taes med utenom det "vanlige"? Besetningsansvarlig på storfe logger seg inn på Agrilogg for å sjekke. Foto: Kai Ole Hänsch
Mineraler, kraftfôr og saltstein skal med ut.
Mineraler, kraftfôr og saltstein skal med ut. Foto: Kai Ole Hänsch
.
. Foto: Kai Ole Hänsch
Den lyse blå el-bilen er kjennetegnet for dyrene ute på beitet. Stopper den på utsiden av leet, skal de garantert inn til "oss". God kontakt oppnås. Dagens runde foretas av besetningsansvarlig på storfe, Nikolay Mortensen og nytilsatt forsøkstekniker Olav
Den lyse blå el-bilen er kjennetegnet for dyrene ute på beitet. Stopper den på utsiden av leet, skal de garantert inn til "oss". God kontakt oppnås. Dagens runde foretas av besetningsansvarlig på storfe, Nikolay Mortensen og nytilsatt forsøkstekniker Olav Endre Liseter som er med for å lære rutinene og se hvor alle beitene ligger. Foto: Kai Ole Hänsch
Det kan bli mye gåing på enkelte beiter, for å sjekke det som sjekkes må.
Det kan bli mye gåing på enkelte beiter, for å sjekke det som sjekkes må. Foto: Kai Ole Hänsch
.
. Foto: Kai Ole Hänsch
Inspeksjon av vannkaret. Er det rent. Er vannet rent. Er det noen lekkasjer? Virker flottøren som det skal?
Inspeksjon av vannkaret. Er det rent. Er vannet rent. Er det noen lekkasjer? Virker flottøren som det skal? Foto: Kai Ole Hänsch
.
. Foto: Kai Ole Hänsch
Er det nok mineraler? Hva med saltstein?
Er det nok mineraler? Hva med saltstein? Foto: Kai Ole Hänsch
Er gjerdene i orden? Fungerer strømmen slik den skal?
Er gjerdene i orden? Fungerer strømmen slik den skal? Foto: Kai Ole Hänsch
Er alle dyr til stede? Er de friska og raske eller trenger de inn for ekstra tilsyn? Noen ganger må man hele beitet rundt for å finne alle dyr.
Er alle dyr til stede? Er de friska og raske eller trenger de inn for ekstra tilsyn? Noen ganger må man hele beitet rundt for å finne alle dyr. Foto: Kai Ole Hänsch
.
. Foto: Kai Ole Hänsch
Enkelte av ungdyrene trenger også litt kraftfôr.
Enkelte av ungdyrene trenger også litt kraftfôr. Foto: Kai Ole Hänsch
.
. Foto: Kai Ole Hänsch
.
. Foto: Kai Ole Hänsch
.
. Foto: Kai Ole Hänsch
Hva med kvaliteten på beitet? Kan de gå her en stund til eller må de flyttes? I slutten av beitesesongen kjøres det ut tilleggsfôr i form av rundballer, der det trengs.
Hva med kvaliteten på beitet? Kan de gå her en stund til eller må de flyttes? I slutten av beitesesongen kjøres det ut tilleggsfôr i form av rundballer, der det trengs. Foto: Kai Ole Hänsch
.
. Foto: Kai Ole Hänsch
Litt kos må også til for noen og enhver.
Litt kos må også til for noen og enhver. Foto: Kai Ole Hänsch

Ser du noe  uheldig ute på beitet, kontakt beitevakttelefonen(e).
Birgitte Mosveen - Mobil: 482 49 080
Irma Caroline Oskam - Mobil: 926 13 775

Publisert - Oppdatert

Del på