Saueklipping på småfe

Studenter fra Husdyrvitenskap
Med hjelp fra studenter fra Husdyrvitenskap, skal Caroline Ann Nicol klippe rundt 160 sau på småfeavdelingen ved senteret. Noen av studentene har gått kurs tidligere og ønsker mengdetrening, mens andre igjen aldri har klippet en sau og ønsker en innføring. Her kommer noen bilder fra en av dagene på småfe.

 

Målfrid Grødem Njærheim er blant de som gjerne sier ja når hun blir forespurt. Dette er tredje året hun er med og klipper sau. Her demonstrerer hun teknikk og klipp, mens Caroline Ann Nicole instruerer og forklarer til de som enda ikke har fått prøve seg som klippere. Fra venstre ser vi Emma Nyløy, Caroline Ann Nicol, Målfrid Grødem Njærheim (klipper), Ida Wøien Hamfjord, Linda Årvik og Inga Vagle.

Foto
Kai Ole Hänsch

Caroline sørger hele tiden for å sortere ulla, etter hvert som sauen klippes.

Foto
Kai Ole Hänsch

En liten innføring hvorfor det er viktig å sortere, og hvor kronene ligger.

Foto
Kai Ole Hänsch

Brit Therese Kristiansen har tidligere gått kurs hos Caroline, og meldte seg frivillig da det ble forespørsel om noen ønsket å hjelpe til. – Jeg trenger mengdetrening, derfor meldte jeg meg frivillig, forteller hun. Her får hun litt veiledning av Caroline i starten.

Foto
Kai Ole Hänsch

Brit Therese kommer fra et sauebruk på Karmøy i Rogaland, og er veldig interessert i sau. For tiden er hun student ved NMBU på Husdyrvitenskap tredje året.

Foto
Kai Ole Hänsch

Ida Wøien Hamfjord går siste året som master i Husdyrvitenskap, og har gått kurs hos Caroline tidligere.

Foto
Kai Ole Hänsch

Ida håper på en jobb som innebærer sau, og ønsker derfor mye praktikk innenfor temaet, slik at hun vet hva hun snakker om når hun snakker med en sauebønder.

Foto
Kai Ole Hänsch

 

Linda Årvik er odelsjente fra Hardangerfjorden. Hun går siste året (5) som master på Husdyrvitenskap. Dette er hennes første sau hun klipper. Under kyndig hjelp av Caroline.

Foto
Kai Ole Hänsch

 

Linda begynner å få tekken ganske raskt.

Foto
Kai Ole Hänsch

Caroline er hele tiden på og veileder. Hun kommer opprinnelig fra Shetland, men har vært ansatt ved Senter for husdyrforsøk (SHF) – NMBU siden 2010. Caroline er fire ganger norgesmester i saueklipping og har en personlig rekord på 369 sau innenfor 9 timer, og 1 sau klippet på 43 sekunder.

Det er et par år siden hun konkurrerte sist, da mest for gøy. De senere årene har hun også holdt kurs i saueklipping for interesserte saueeiere, de som kunne tenke seg dette som et yrke, og studenter ved NMBU.

Foto
Kai Ole Hänsch

Sigbjørn Erik Moen er også ansatt på småfe ved SHF. Her er han i full gang med en tøffing på rundt 120 kilo. – Men det blir ikke så mange, innrømmer han med et lurt smil.

Foto
Kai Ole Hänsch

Published 18. september 2020 - 13:06 - Updated 17. oktober 2020 - 9:52