Besøk ved SHF

Fjøsene deles inn i følgende grupper:
      1.  Storfe
      2.  Stoffskifte/fisteldyr
      3.  Geit
      4.  Sau

PRISER  
Omvisning i ett fjøs   kr. 1250,-
Omvisning pr ekstra fjøs  kr. 625,-
Leie av møterom, pris pr time  kr. 625,-
Leie av møterom, hel dag  kr. 3750,-

Alle priser er inklusiv MVA.

Ved avbestilling mindre enn 1 uke før avtalt omvining/leie av møterom, faktureres beløpet i sin helhet.

 

Antallsbegrensing på besøkende pr omvisning: 20 personer. Varighet 1-1,5 time pr fjøs.

Ved leie av møterom er leietaker selv ansvarlig for å bestille mat.

Det gis kun omvisninger innenfor normal arbeidstid, vi tar ikke imot besøk på kveldstid, helligdager eller helg.

 

Klikk her for Forespørsel om omvisning eller bestilling av møterom.

 

NB! Vi tar desverre ikke i mot besøkende fra barnehager og grunnskoler på vårt nye anlegg, og henviser i stedet til besøksgårder i området.

 

 Stor etterspørsel og smittevern er grunnlaget for våre nye retningslinjer. For mer info om smittevern, se Mattilsynet og Animalia.

 

 

 

 

Published 24. April 2015 - 10:07 - Updated 11. juni 2021 - 8:45