Besøk ved SHF

Fjøsene deles inn i følgende grupper:
      1.  Storfe
      2.  Stoffskifte/fisteldyr
      3.  Geit
      4.  Sau

PRISER
Omvisning i ett fjøs  kr. 1000,-
Omvisning pr ekstra fjøs kr. 500,-
Leie av møterom, pris pr time kr. 500,-
Leie av møterom, hel dag kr. 3000,-

Alle priser er eks. MVA.

Ved avbestilling mindre enn 1 uke før avtalt omvining/leie av møterom, faktureres beløpet i sin helhet.

Betalende gjester

  • Faglag og organisasjoner.
  • Videregående skoler

 Ikke betalende gjester

  • Forskere/vitenskapelige miljøer
  • Politikere/departement
  • Studenter som har husdyrpraksis som en del av studiet sitt e.l.

Antallsbegrensing på besøkende pr omvisning: 20 personer. Varighet 1-1,5 time pr fjøs.

Ved leie av møterom er leietaker selv ansvarlig for å bestille mat hos SiÅs ved behov.

Det gis kun omvisninger innenfor normal arbeidstid, vi tar ikke imot besøk på kveldstid, helligdager eller helg.

Klikk her for Forespørsel om omvisning eller bestilling av møterom

NB! Vi tar desverre ikke i mot besøkende fra barnehager og grunnskoler på vårt nye anlegg, og henviser i stedet til besøksgårder i området.

Stor etterspørsel og smittevern er grunnlaget for våre nye retningslinjer. For mer info om smittevern, se Mattilsynet og Animalia.
Published 24. April 2015 - 10:07 - Updated 19. mars 2018 - 10:08