Matforgiftning

De vanligste typer matforgiftning forårsaket av biologiske agens finnes i tabellen under, se nærmere informasjon i egen pdf-fil under de enkelte agens:

Oversikt over viktige næringsmiddel­bårne sykdommer

 

Nederst i tabellen kan du scrolle til høyre for å se alle kolonnene.

Agens

Infektiv dose

Inkubasjonstid

Symptomer *

Varighet

1. Bakterielle intoksikasjoner forårsaket av preformerte toksiner i mat 

Staphylococcus aureus

(Entero­toksin)

1-8 timer

K M O (D F)

8-24 timer

Bacillus cereus (emetisk type)
(Andre Bacillus-arter)

(Entero­tok­sin)

1-6 timer

K O

6-26 timer

Clostridium botulinum

(Neuro­toksin)

12-72 timer

Nevrologiske

Dager - må­ne­der

 2. Bakterielle infeksjoner hvor enterotoksiner produseres i tarmhulen, normalt uten epiteladheranse 

Bacillus cereus (diaré­typen)
Bacillus cereus Senteret.pdf
(Andre Bacillus-arter)
Andre Bacillus-arter Senteret.pdf

105 - 107

6-24 timer

M D

12-24 timer

Clostridium perfringens
C. perfringens Senteret.pdf

107 - 108

6-24 timer

M D K (F)

16-24 timer

3. Bakterielle infeksjoner med epiteladheranse og enterotoksinproduksjon 

Aeromonas spp.

106 - 108

6-48 timer

D M (F)

1-3 dager

Escherichia coli ETEC

105 - 108

10-72 timer

D (M O F)

1-5 dager

Escherichia coli EHEC

< 103

3-8 dager

D M B (nyre­svikt)

Dager - uker

 Vibrio cholerae

108 - 1010

2-5 dager

D M (O)

4-6 dager

4. Invasive, bakterielle tarminfeksjoner 

Campylobacter jejuni/coli 

< 103

1-10 dager

F M D B

2-10 dager

Salmonella spp.

103 - 106

6-72 timer

D M F (O H)

2-7 dager

Shigella spp.

< 103

1-7 dager

M F D B (H K O)

4-7 dager

Escherichia coli EIEC

106 - 108

1-3 dager

M F D (B)

4-7 dager

Vibrio parahaemolyticus

106 - 1010

4-30 timer

M D K O F H B

1-7 dager

Yersinia enterocolitica

106 - 107

3-7 dager

F D M (O H)

7-21 dage

5. Systemiske, bakterielle infeksjoner 

Listeria monocytogenes

10? - 108

Dager-uker

Systemiske

Uker

Salmonella  Salmonella Typhi / Paratyphi

< 103

10-21 dager

Systemiske

Uker

6. Virusinfeksjoner 

Norovirus

 

1-2 dager

K O D (M F H)

1-3 dager

Hepatitt A virus

 

15-50 dager

F K Ikterus

Uker

7. Parasittsykdommer 

Taenia saginata

 

Dager-år

Varierer

Langvarig

Trichinella spiralis

 

5-45 dager

Varierer

Langvarig

Giardia spp.

 

3-25 dager

D M

Langvarig

Cryprosporidium spp.

 

1-12 dager

D M (F O K)

Langvarig

Entamoeba spp.

 

2-4 uker

D B (F)

Langvarig

Toxoplasma gondii

 

1-4 uker

Varierer

Langvarig

Andre parasitter

 

Varierer

Varierer

Langvarig

8. Spesielle forgiftninger  

Giftig sopp

 

Varierer

Varierer

Varierer

Biogene aminer

 

Minutter-få timer

Varierer

Få timer

Algegift i skjell DSP

(Diaré­toksin)

30 min-få timer

K O D

Flere dager

Algegift i skjell PSP

(Neuro­toksin)

30 min-få timer

Nevrologiske

­Dager - uker

Muggsopptoksiner

 

Varierer

Varierer

Varierer

Tungmetaller (Cd, Cu, Ti, Zn)

 

1-60 minutter

K O M D

Varierer

 

*Symptomene er angitt i den rekkefølge de ofte opptrer. 
B: Blodig diaréD: Diaré
F: FeberK: Kvalme
O: OppkastM: Magesmerter
H: Hodepine 

 

Ansatte ved Seksjon for mattrygghet har skrevet to lærebøker om faget som kan kjøpes fra forlaget (Høyskoleforlaget) eller i bokhandel.

 

 

 

 

 

Published 20. november 2013 - 11:21 - Updated 1. september 2020 - 10:17