Januar-workshop med klare planer for 2021

Den første innkallingen til earthresQue-workshop ble sendt fra senteradministrasjonen i november 2020. Flere av sakene som ble diskutert på workshopen var i stor grad definert i prosjektets søknadsfase.

Gruppearbeidet var basert på aktivitetene i arbeidspakke 1, 2 og 3. Senterledelsen har sammen med arbeidspakkeledere og workshopdeltagerne gått gjennom følgende:

  • Konsortieavtale (ferdigstilt til signering)
  • Rapporteringsfrist til Forskningsrådet: 20. januar 2021 (arbeidsplan for 2021 og regnskapsrapport for 2020)
  • Veiledning for regnskapsrapportering (sendes ut til alle partnere i slutt av januar/begynnelsen av februar)
  • Kontakt med økonomiansvarlige hos de ulike brukerpartnerne (brukerpartnere sender informasjon til senterets administrasjon)
  • Planlagte temamøter (minst to møter per arbeidspakke årlig)
  • Årsmøte september 2021

Basert på deltagernes tilbakemeldinger gikk workshopen bra. Senterledelsen fikk mange gode innspill og arbeidsplanene for 2021 ble forankret mellom senterledelse, arbeidspakkeledere og prosjektmedarbeidere. 

Published 3. February 2021 - 10:00 - Updated 3. February 2021 - 10:01