Vellykket kick-off for senteret

NMBUs rektor Sjur Baardsen åpnet den første delen av det offisielle programmet, og ga en fin innledning om hva earthresQue vil bety, både for NMBU og det norske samfunnet. 

Sjur Baardsen, Rektor NMBU

Sjur Baardsen, Rektor NMBU

Photo
earthresQue

– Jeg er utrolig stolt at NMBU huser dette prosjektet, sa Baardsen. 

– Det er et godt eksempel på hvor viktig akademias og forskernes innsats er for å få til en bærekraftig og kunnskapsbasert samfunnsutvikling.

...

– Samarbeid på tvers av sektorer og fagmiljøer er helt vesentlig for at vi skal lykkes med å gjøre verden levelig for framtidige generasjoner.

I fortsettelsen av programmet snakket Maren Hersleth Holsen, statssekretær i Klima- og miljødepartementet, om betydningen SFI-sentrene og andre tverrfaglige prosjekter har for omstillingen til framtidas sirkulære økonomi.

Maren Hersleth Holsen, Statssekretær Klima og miljø departemenet

Maren Hersleth Holsen, Statssekretær Klima og miljø departemenet

Photo
earthresQue

Denne omstillingen er avgjørende for å sikre miljø, redusere klimagassutslipp og for å legge til rette for en bærekraftig forbruk. I tillegg er det avgjørende for å sikre videre økonomisk vekst i både Norge og i verden for øvrig, samt sikre en grønn konkurransekraft for norsk næringsliv og industri.  

Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge, fortalte om den lange erfaringen Avfall Norge har med resirkulering av råvarer.

Cecilie Lind, administrerende direktør Avfall Norge

Cecilie Lind, administrerende direktør Avfall Norge

Photo
earthresQue

I Avfall Norge sitt næringspolitiske program har vi slått fast at det ikke finnes noen bærekraftig framtid uten resirkulering av råvarer. Vi vet at 50 % av klimaslippene og 90 % av tapet av biologisk mangfold er knytta til håndteringen av naturressursene. Det er midt i kjernen av det som earthesQue skal jobbe med.  

Andre del av programmet inkluderte presentasjoner fra Hilmar Thor Sævarsson, styreleder, Helen K. French, og senterleder Gudny Okkenhaug, nestleder i earthresQue senteret.

Sævarsson ga en oversikt over miljøavtrykk og hvilken betydning har det for tilgjengelige ressurser og hvor viktig det er å bli med på det grønne skiftet. French presenterte prosjektidé rundt etablering av earthresQue SFI og nøkkeltall for prosjektet. Okkenhaug introduserte arbeidsplaner for 2021. Arrangementet avsluttet med en julehilsen fra senterleder og nestleder.

Hilmar Thor Sævarsson, direktør drift og produksjon Lindum AS

Hilmar Thor Sævarsson, direktør drift og produksjon Lindum AS

Photo
earthresQue
Prof. Helen K. French, senterleder earthresQue

Prof. Helen K. French, senterleder earthresQue

Photo
earthresQue
Gudny Okkenhaug, seniorspesialist NGI, nestleder earthresQue

Gudny Okkenhaug, seniorspesialist NGI, nestleder earthresQue

Photo
earthresQue

Totalt sett deltok over 70 personer på arrangementet, inkludert representanter fra de 33 prosjektpartnerne fra privat, offentlig og kommunal sektor.

Streaming til kick-off er tilgjenglig her.

 

Published 3. February 2021 - 10:00 - Updated 3. February 2021 - 10:00