earthresQue PhD/PostDoc

 

Kari Ane Skjennum

Foto
Lindum

Navn: Karen Ane Skjennum

Tittel: PFAS stabilisation with waste

Hovedveileder: Jan Mulder, NMBU

earthresQue arbeidspakke: 1.1

Les mer om PhD prosjekt her.

 

Cathrine Eckbo

Foto
NGI

Navn: Cathrine Eckbo

Tittel: Leaching properties and acid neutralisation effect of crushed concrete waste for sustainable concrete recycling

Hovedveileder: Gudny Okkenhaug, NGI og NMBU

earthresQue arbeidspakke: 1.1

Les mer om PhD prosjekt her.

 

Christian Schöpke

Foto
IFE

 Navn: Christian Alexander Schöpke

Tittel: Tracing carbon in landfills

Hovedveileder: Peter Dörsch, NMBU

earthresQue arbeidspakke: 1.2

Les mer om PhD prosjekt her. 

 

Bilal Tariq

Foto
NMBU

 

Navn: Bilal Tariq

Tittel: Characterization of fractured rock and flow modelling to determine the natural geological barrier for new landfill sites

Hovedveileder: Helen K. French, NMBU

earthresQue arbeidspakke: 1.3

Les mer om PhD prosjekt her.

 

Jan Schneider

 

Navn: Jan Schneider

Tittel: Radionuclides and the geological environment

Hovedveileder: Helen Kristine French, NMBU

earthresQue arbeidspakke: 1.3

Les mer om PhD prosjekt her.

 

Simen Kirkhorn

Foto
FFI

 Navn: Simen Arne Kirkhorn

Tittel: Ecosystem resource management in the Norwegian Defence system

Hovedveileder: Ole Jørgen Hanssen, NORSUS og NMBU

earthresQue arbeidspakke: 2

Les mer om PhD prosjekt her.

 

Olav B. Soldal

Foto
BI

Navn: Olav Bjerke Soldal

Tittel: Sirkulær byggebransje: organisotoriske betingelser for en bærekraftig massehåndtering

Hovedveileder: Debbie Harrison, Handelshøyskolen BI

earthresQue arbeidspakke: 3

Les mer om PhD prosjekt her. 

 

Ingvild Haneset Nygård

Foto
Privat

Navn: Ingvild Haneset Nygård

Tittel: Rensing av PFAS-forurenset vann

Hovedveileder: Åsgeir R. Almås, MINA/NMBU

earthresQue arbeidspakke: 1.1

Les mer om PhD prosjekt her.

 

Anders Gunnar Helle

Foto
Privat

Navn: Anders Gunnar Helle

Tittel: Linking biodiversity in Life Cycle Impact Assessments (LCIA) for land management and land use planning on a regional scale for the boreal and temperate regions.

Hovedveileder: Jonathan E. Colman, MINA/NMBU

earthresQue arbeidspakke: 2

Les mer om PhD prosjekt:

 

 

Denne siden oppdateres ved nye ansettelser. 

Published 14. mars 2022 - 9:57 - Updated 28. February 2023 - 9:20