earthresQue PhD/PostDoc

Av Ivan Dragicevic

Her finner du oversikt over alle earthresQue stipendiater og postdoktorer

Kari Ane Skjennum
Kari Ane Skjennum Foto: Lindum

Navn: Karen Ane Skjennum

Tittel: PFAS stabilisation with waste

Hovedveileder: Jan Mulder, NMBU

earthresQue arbeidspakke: 1.1

Les mer om PhD prosjekt her.

Cathrine Eckbo
Cathrine Eckbo Foto: NGI

Navn: Cathrine Eckbo

Tittel: Leaching properties and acid neutralisation effect of crushed concrete waste for sustainable concrete recycling

Hovedveileder: Gudny Okkenhaug, NGI og NMBU

earthresQue arbeidspakke: 1.1

Les mer om PhD prosjekt her.

Christian Schöpke
Christian Schöpke Foto: IFE

 Navn: Christian Alexander Schöpke

Tittel: Tracing carbon in landfills

Hovedveileder: Peter Dörsch, NMBU

earthresQue arbeidspakke: 1.2

Les mer om PhD prosjekt her. 

Bilal Tariq
Bilal Tariq Foto: NMBU

Navn: Bilal Tariq

Tittel: Characterization of fractured rock and flow modelling to determine the natural geological barrier for new landfill sites

Hovedveileder: Helen K. French, NMBU

earthresQue arbeidspakke: 1.3

Les mer om PhD prosjekt her.

 Jan Schneider
Jan Schneider Foto: Jan Schneider

Navn: Jan Schneider

Tittel: Radionuclides and the geological environment

Hovedveileder: Helen Kristine French, NMBU

earthresQue arbeidspakke: 1.3

Les mer om PhD prosjekt her.

Simen Kirkholm
Simen Kirkholm Foto: FFI

 Navn: Simen Arne Kirkhorn

Tittel: Ecosystem resource management in the Norwegian Defence system

Hovedveileder: Ole Jørgen Hanssen, NORSUS og NMBU

earthresQue arbeidspakke: 2

Les mer om PhD prosjekt her.

Olav B. Soldal
Olav B. Soldal Foto: BI

Navn: Olav Bjerke Soldal

Tittel: Sirkulær byggebransje: organisotoriske betingelser for en bærekraftig massehåndtering

Hovedveileder: Debbie Harrison, Handelshøyskolen BI

earthresQue arbeidspakke: 3

Les mer om PhD prosjekt her. 

Ingvil Haneset Nygård
Ingvil Haneset Nygård Foto: Privat

Navn: Ingvild Haneset Nygård

Tittel: Rensing av PFAS-forurenset vann

Hovedveileder: Åsgeir R. Almås, MINA/NMBU

earthresQue arbeidspakke: 1.1

Les mer om PhD prosjekt her.

Anders Gunnar Helle
Anders Gunnar Helle Foto: Privat

Navn: Anders Gunnar Helle

Tittel: 

Hovedveileder: Jonathan E. Colman, MINA/NMBU

earthresQue arbeidspakke: 2

Les mer om PhD prosjekt:

Denne siden oppdateres ved nye ansettelser. 

Publisert - Oppdatert

Del på