Løsningen

EarthresQue-senteret vil legge til rette for og stimulere til innovasjon gjennom forskning initiert av behovene til private og offentlige brukerpartnere innen bygg og anlegg og
avfallshåndtering. Prosjektet har 25 brukerpartnere som representerer ulike deler av verdikjeden. Disse vil samarbeide tett med åtte forskningsinstitusjoner.

I noen tilfeller er det behov for utvikling av nye teknologier. I andre tilfeller hindrer regulatoriske og økonomiske strukturer en bærekraftig håndtering av overskuddsmasser og avfall. Eksempler på ønskede innovasjoner inkluderer metoder for å sortere verdifullt fra farlig avfall, nye behandlingsprosesser for forurenset jord og teknologi for å lage nye råvarer og produkter fra overskuddsmasser. Forbedrede metoder til kontroll og rensing av sigevann fra deponier, samt nye metoder for å overvåke gasslekkasjer fra deponi er også etterspurt.

Systeminnovasjoner som kan forventes fra prosjektet inkluderer nye økonomiske kriterier og skatteregler for å sikre bærekraftige forretningsmodeller og en sirkulær avfallssektor. Andre viktige resultater vil være nye verktøy for miljømerking av tekniske løsninger, i tillegg til resirkulerte overskuddsmasser og avfall. SFI earthresQue vil innebære et betydelig løft for forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon for bærekraftig ressurs og arealbruk.

Published 15. november 2020 - 23:35 - Updated 15. november 2020 - 23:35