Tilbyr studieplasser til flyktninger fra Ukraina

Av Eivind Norum

Foto: Lars Hopland, UMB UMB

NMBU har lenge arbeidet for at ukrainske flyktninger skal få mulighet til å begynne eller fortsette på en utdannelse når de er i Norge.  Og ved universitetet står en klare til å hjelpe til.

Se informasjon om hvordan søke om opptak her (på engelsk)

– Vi vil legge til rette for fleksible ordninger, som innebærer både opptak på ordinære studieprogram og mulighet for å følge utvalgte emner. Vi har så langt fått finansiering til 30 nye plasser, men har mulighet til å ta imot flere, sier rektor Curt Rice ved NMBU.  

Ved NMBU er det allerede kartlagt at universitetet kan ha mulighet for å tilby inntil 130 studieplasser dersom behovet er til stede. Samtidig har regjeringen fordelt til sammen 1000 nye studieplasser.  Det betyr at NMBU får ekstra finansiering av studieplasser forbeholdt studenter fra Ukraina.

– Her ved NMBU har vi muligheter for å tilby inntil 130 plasser. Det betyr at dersom regjeringen ønsker at vi skal ta imot flere nye studenter fra Ukraina har vi selvsagt muligheten til dette, sier Rice.  

NMBU har i mange år arbeidet med Akademisk dugnad.  Og NMBU-rektoren er derfor tydelig på at tiltaket er viktig, og at NMBU er klare til å ta imot studentene.  

– Det arbeides nå med å tilrettelegge for at mennesker på flukt skal få gode utdanningsmuligheter i Ås og Follo. I god akademisk tradisjon åpner NMBU sine dører for mennesker som trenger dette, sier Rice. 

Han lover nå at de Ukrainske flyktningene skal bli godt tatt imot ved NMBU.  Prorektor for utdanning forteller at det arbeides internt med å tilrettelegge for gode løsninger.

– Hvordan vi fordeler plassene internt ved NMBU arbeider vi nå med, men det blir vanskelig å fordele de tildelte studieplassene mellom fakulteter og studieprogram før vi vet hva slags bakgrunn og hvilke studier flyktningene ønsker å ta, sier prorektor for utdanning Elise Norberg.

Norberg forteller videre at det planlegges for personlige tilpasninger.

–I tillegg til å tilby plasser på ordinære studieprogram vil vi gå i dialog med søkerne om individuelle utdanningsplaner. Vi vil gi et så godt og relevant tilbud som mulig. Det vil være aktuelt å tilby egne pakker med ulike emner for personer som ikke kan delta på et helt studieprogram, forklarer prorektor for utdanning Elise Norberg. 

 Studieavdelingen ved NMBU forbereder seg på å ta imot søknader og studenter fra denne utsatte gruppen.

– Ved NMBU har det så langt vært en del henvendelser om studiemuligheter. Blant annet to konkrete innen veterinærmedisin og på studieprogrammet International Relations.  I tillegg har vi fått noen henvendelser fra studenter som enda er i Ukraina og som ønsker å komme til NMBU for å studere. La meg også legge til at vi er i gang med å opprette en hjemmeside med informasjon til mulige søkere. Vi er også i dialog med Ås kommune om hvordan vi best kan håndtere potensielle studenter fra Ukraina, sier Norberg        

Fakta

Studieplassene som NMBU kan eksempelvis være innenfor disse master- og bachelorprogrammene: 

  • Master i kjemi: Arctic Environmental Forensics
  • Masterprogrammene innen akvakultur, plantevitenskap, husdyrvitenskap og genomvitenskap
  • Bachelorprogrammet i utviklingsstudier 
  • Masterprogrammene innen utviklingsstudier, internasjonale relasjoner og miljøstudier
  • Masterprogrammet Miljøvitenskap 
  • Masterprogrammet Ecology 
  • Masterprogrammene Aquatic Food og Photonics 
  • Masterprogram i Applied Economics and Sustainability (Samfunnsøknomi)
  • Skreddersydde emnepakker

Finn infomasjon om alle NMBUs studieprogram her.

Publisert - Oppdatert

Del på