Espen - sommerjobb hos OsloREN

Espen Mikkelborg, student på masterprogrammet i fornybar energi. Han har hatt sommerjobb hos OsloREN.

Espen Mikkelborg, student på masterprogrammet i fornybar energi. Han har hatt sommerjobb hos OsloREN.

Foto
Brage Monsen
Jeg var engasjert hos renovasjonsetaten i Oslo Kommune i tre uker. Renovasjonsetaten er lokalisert på Alna i Oslo og ligger rett ved siden av avfallsanlegget Haraldrud, som er et av de store avfallsmottakene i Oslo. Her satt jeg sammen med utviklingsavdelingen (UTA), mens min veileder var lokalisert i etasjen under. Målet med oppholdet var å arbeide med og fullføre ett datasett for senere analyser i sammenheng med min masteroppgave våren 2017. I den forbindelse har jeg fordypet meg i Oslos avfallssystem, avfallsanalyser- og plukkanalyser samt produksjonsdata fra Haraldrud avfallsstasjon.

Møtt med store smil av engasjerte mennesker
Jeg fikk en vanvittig fin mottakelse hos renovasjonsetaten. Jeg ble møtt med store smil av engasjerte og nysgjerrige mennesker, som alle inviterte til spennene diskusjoner og viste et ønske om å hjelpe til hvis det var noe jeg skulle komme til å lure på eller trenge. Jeg ble raskt inviterte med på sosiale sammenkomster både på og etter jobb, selv om jeg bare skulle være engasjert i tre uker noe som gjorde at jeg følte meg veldig velkommen.

Mitt opphold hos renovasjonsetaten har vært veldig spennende og lærerikt. Jeg har møtt mange flinke og kunnskapsrike personer som alle brenner og jobber hardt for et bedre renovasjonssystem for Oslo kommune. Det har også vært inspirerende å møte og prate med menneskene som sitter på spesialkompetansen og beslutningsmyndighet for avfallssystemet i Oslo Kommune.

Hva skal du skrive masteroppgave om?
Min masteroppgave skal omhandle renovasjonsetatens mål om å øke materialgjenvinningsgraden for avfall fra husholdninger i Oslo. Dette innebærer å analysere plukkanalyser av avfallet for så å se nærmere på de avfallsfraksjonene hvor potensialet og effekten av tiltak for å øke materialgjenvinningsgraden vil være størst eller mest effektivt. Disse fraksjonene skal analyseres videre for å se om det er sammenhenger mellom avfallsmønstre i forhold til forskjellige samfunnsgrupper, lokaliteter samt flere andre forhold.

 

 

 

Published 28. august 2016 - 18:11 - Updated 28. august 2016 - 18:13