Mia - Sommerjobb hos Østfoldforskning

Mia Bjerkestrand, student på masterprogrammet i fornybar energi. Hun har hatt sommerjobb hos Østfoldforskning.

Mia Bjerkestrand, student på masterprogrammet i fornybar energi. Hun har hatt sommerjobb hos Østfoldforskning.

Foto
Brage Monsen
Fortell litt om sommerjobben din 
Mine arbeidsoppgaver var å trekke ut grunntall fra to modeller for å regne ut kostnader knyttet til transport av gjødsel og biogjødsel til og fra gårder, for så å se videre på om tallene trengte å oppdateres. Dette var i samarbeid med deres BioValueChain prosjekt. Jeg hadde bare en måned hos den, så det var ikke så mye jeg kunne gjort på så kort tid. Jeg hadde ganske fritt valg på arbeidssted. Jeg valgte derfor å dra inn til Fredrikstad på dager der jeg følte jeg trengte hjelp, mens jeg brukte andre dager på campus i Ås.

Av aktiviteter utenom selve oppgaven dro vi til Biogassforum ved Klima- og Miljødepartementet. Vi tok også en tur til GREVE Biogass i Tønsberg for å få ytterligere informasjon til modellene jeg jobbet med. Til slutt leverte jeg inn en rapport som viste til min metode og resultater, slik at mitt arbeid kunne bli til nytte videre i BioValueChain-prosjektet.

Svært godt tatt imot 
Det var veldig interessant å få jobbe med noe som er såpass relevant for min master. Jeg har fått møtt mennesker som brenner for biogass og de inspirerte med veldig. Utfluktene var spesielt gøy. Jeg fikk oppleve hvordan bransjen ser ut i Norge, samt hvem jeg kan kontakte når jeg skal skrive min master. 

Jeg fikk også jobbet med tall jeg sikkert kommer til å bruke i min master. Østfoldforskning var en super arbeidsgiver. Alle er veldig hyggelig og hjelpsomme, selv om alle gjerne er veldig opptatt med sine egne arbeidsoppgaver. Jeg ble svært godt tatt imot, og følte aldri at jeg ikke hadde noen å spørre om jeg trengte hjelp.

Hva skal du skrive masteroppgave om?
Oppgaven er ikke helt avklar enda, men det jeg skal se på er virkningsmidler og barrierer for biogass knyttet til å få levert gjødsel fra bøndene. Jeg vil da bruke GREVE biogass og FREVAR som case-eksempler. Endelig problemstilling er ikke utarbeidet i skrivende stund. 

Published 28. august 2016 - 17:27 - Updated 28. august 2016 - 19:32