Kristian - sommerjobb hos Biogass Oslofjord

Kristian Ebnes, masterstudent i fornybar energi

Kristian Ebnes, masterstudent i fornybar energi

Foto
Brage Monsen
Fortell litt om sommerjobben din:
Jeg var veldig heldig og fikk praktikantstilling i Biogass Oslofjord. Vi hadde hovedkontor i Sarpsborg, men stod fritt til å velge hvor man ønsket å jobbe fra. Selv valgte jeg å jobbe sammen med de andre ansatte i Fredrikstad for enklere å stille spørsmål når man måtte trenge det. Samarbeidsprosjektet Biogass Oslofjord jobber med å fremme biogass i Oslofjordregionen, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud. Jeg stod fritt til å velge mellom flere ulike arbeidsoppgaver med fokus i å fremme biogass. Som masterstudent i fornybar energi ved NMBU med stor interesse innen fornybar energi, var denne muligheten midt i blinken.

En av oppgavene jeg valgte å begi meg ut på var å kartlegge bruken av biogass på renovasjonsbiler i Oslofjordregionen. Gjennom besøk og utallige eposter og telefonsamtaler skaffet jeg oversikt over hvem som benytter biogass i dag, og hvem som skal/vurderer å bytte til biogass. Det var veldig interessant å se hvordan politikken til de ulike fylkene har vært med å styre hvor langt de har kommet i å ta i bruk biogass.

I tillegg så jeg på ulike modeller for beregning av miljøpåvirkning fra biogass. Når man gjennomfører en livsløpsanalyse vil resultatet kunne variere med tanke på hvilke modell man benytter. Ved å sammenligne ulike modeller så jeg tydelig hvordan miljøpåvirkningen varierte. For å få et korrekt bilde av miljøpåvirkningen fra biogass er det viktig å se på hele livsløpet. Ikke alle modeller gjør dette.

I perioden hos Biogass Oslofjord var jeg på besøk på to biogassanlegg, Greve biogass i Tønsberg og Lindum AS sitt biogassanlegg i Drammen. Jeg var også i Sarpsborg og Klemetsrud for å intervjue Østfold kollektivtrafikk og Unibuss som begge drifter busser på biogass. Det var veldig interessant og lærerikt å komme ut i markedet for biogass, for å høre de ulike aktørenes erfaringer rundt biogass.

Andre kommentarer?
Det var også veldig spennende å ha vært med på Transportseminaret 2016 som ble avholdt i Lillestrøm. Der var flere aktører samlet for å komme med innspill på hvordan de tror den fremtidige transportsektoren kommer til å utvikle seg. Som en liten kommentar vil jeg si at jeg ble veldig godt mottatt. Jeg hadde en helt fantastisk praktikantstilling hvor jeg har tilegnet meg viktige erfaringer jeg kan ta med videre ut i arbeidslivet.

Hva skal du skrive masteroppgave om?
Jeg skal skrive masteroppgave om optimalisering av energibrønner for et sykehus i Østfold våren 2017.

 

Published 25. august 2016 - 20:39 - Updated 28. august 2016 - 17:38