Hanna - sommerjobb hos Biogass Oslofjord

Hanna Gjessing, masterstudent, fornybar energi

Hanna Gjessing har hatt sommerjobb hos Biogass Oslofjord.

Foto
Brage Monsen
Hvor har du jobbet i sommer? 
Jeg har jobbet for Biogass Oslofjord. Det er et samarbeidsprosjekt mellom alle fylkeskommunene i Oslofjordregionen. Lederen av prosjektet jobber i Østfold fylkeskommune og det er der vi også har hatt kontor.

Fortell litt om sommerjobben din:
Vi fikk velge arbeidsoppgaver vi selv ønsket å jobbe med basert på en liste laget av styret i prosjektet. Jeg begynte med en oppgave som gikk ut på å sammenstille hva fylkeskommunene sier om biogass i sine planer. Hovedutfordringen var store mengder planer som måtte leses og stor variasjon i planarbeidet i de forskjellige folkekommunene. Klima- og energihensynet har i noen fylkeskommuner fått egen plan, men andre behandler temaet i andre regionale planer av ulike slag.

Neste oppgave jeg gikk løs på var et casestudie på hvordan biogass har fungert som drivstoff i busstrafikk. Oppgaven innebar dermed å kartlegge alle operatører som bruker biogass på sine busser, gjennomføre besøk og intervjurunder. Til slutt ble all informasjonen som ble hentet inn sammenstilt i en enkel rapport som jeg skal ferdigstille nå i august.

I tillegg fikk vi mulighet til å være med på Transport 2016 på Lillestrøm varemesse, både foredrag og utstilling var veldig interessant og lærerikt. Vi har også vært på besøk på biogassanlegget til Lindum og Greve biogass. I løpet av de ukene jeg har arbeidet i Biogass Oslofjord har jeg fått møte utrolig mange kunnskapsrike og engasjerte personer som virkelig har inspirert meg og som har vært med på å gjøre sommerjobben min til en utrolig flott og lærerik opplevelse.

Sommerjobben har vært preget av stor frihet og ansvar for å lage arbeidsplaner og avtale møter på egen hånd. De andre som arbeider i prosjektet har vært veldig hjelpsomme og svart på spørsmål og gitt oss veiledning på det vi har skrevet underveis.

Sommerjobben har vært veldig spennende og lærerik, vi har blitt tatt i mot med åpne armer og fått frihet til å arbeide med arbeidsoppgavene på vår egen måte, men med kontinuerlig veiledning og oppfølging.

Hva var best med jobben? 
Den beste delen var arbeidet med casestudie som blant annet innebar besøk ute hos kollektivselskapene. Friheten var generelt større under denne oppgaven også. Jobben var preget av mer selvstendig arbeid enn jeg hadde forventet, I starten var det litt utfordrende å få oversikt og kontroll på det som skulle gjøres, men vi fikk relativt raskt en oversikt og laget et arbeidsplan som vi klarte å fullføre innenfor det planlagte tidsrommet.

Hva skal du skrive masteroppgave om?
Jeg begynner på master nå denne høsten og har enda ikke bestemt meg helt, men det kommer til å bli noe innenfor bio/avfall eller sirkulær økonomi i en eller annen form. Mye mulig det blir biogass. Jeg har heldigvis litt mer tid å tenke på, men jeg har i hvert fall funnet ut hvilken retning jeg ønsker å arbeide i! Sommerjobben har helt klart inspirert meg og gitt meg veldig mye kunnskap om nettopp biogass og en masteroppgave innenfor dette temaet hadde absolutt vært interessant. 

Published 25. august 2016 - 20:07 - Updated 28. august 2016 - 19:58