Årsmøte og workshop Avfallsforsk

Hvordan fremme FoU og innovasjon i avfalls- og gjenvinningsbransjen? Hva er status innen FoU? Hvordan jobbe effektivt i nettverk? Hva er Avfallsforsk sin rolle og oppgave? Worskshop med Edgar Valdamis.

Årsmøte og workshop Avfallsforsk

Published 27. mars 2017 - 9:46 - Updated 27. mars 2017 - 9:50