Seminar: Bærekraft etter Trump - er næringslivet vårt siste håp?

Arrangementet er gratis, med enkel bevertning. Les mer her.

Følg arrangementet på Facebook.

Published 27. mars 2017 - 9:38 - Updated 27. mars 2017 - 9:48