Åpne gjesteforelesninger i FORN350

Avfall er i dag internasjonal handelsvarer og det er viktig å kunne optimere logistikken gjennom verdikjeden. Emnet FORN350, 'Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser', har en stor andel gjesteforelesere fra industrien. Disse er åpne for alle som er interesserte.  

Åpne gjesteforelesninger i FORN350

Emnet gir studentene en innføring i europeisk og norsk avfallspolitikk, organisering av avfallssektoren, om mengder og sammensetning av avfallsressurser i Norge, data- og metodegrunnlaget for avfallsstatistikk, ulike behandlingsløsninger for avfall og kvalitetskrav knyttet til gjenvunnet materiale. Alle foredrag er i rom S122 på Sørhellinga. 

Gjesteforelesninger og tema:  

Forelesning

Tematikk

Aktuelle gjesteforelesere

22.9

3 timer 1215-15

Avfallsstatistikk, metoder og modeller, anvendelser, hvordan bruke statistikken

Eva Vinju, SSB

 

29.9

Lovgiving og regulering av avfallsområdet nasjonalt og internasjonalt

Kari Aa, Miljødirektoratet og Ole Jørgen Hanssen

6.10

Produsentansvarsordningene eksemplifisert for EE-avfall – hva er oppnådd og hva er utfordringene og mulighetene

Guro Kjørsvik Husby, Elretur

13.10 1215-1600

4 timer

Avfall og logistikk I – modeller og metoder

Eirill Bø, BI

20.10

Modellering av avfallssystemer – LCA og økonomi – modeller og metoder

Ole Jørgen Hanssen

27.10

Modellering av avfallssystemer  - optimaliseringsmodell for miljø og økonomi

Aina Stensgård, Østffoldforskning

10.11

Forebygging av og effektiv utnyttelse av avfall til materialer og energiformål – hva er mulighetene og begrensningene?

Avfallssystemer på NMBU og Ås

Workshop med Follo Ren, NMBU og Stena Recycling

17.11

Organisering av avfallssektoren i Norge – veikart for sirkulær økonomi

Avfall Norge v/Direktør Nancy Sand

 

24.11

Forretningsutvikling knyttet til avfallsressurser

Thomas Mørch, Norsk Gjenvinning

1.12

Oppsummering og hovedpunkter fra kurset -

Ole Jørgen Hanssen

Published 26. september 2016 - 14:14 - Updated 27. september 2016 - 11:28