Vi gleder oss til å ta imot årets nye studenter!

Av Kristine Løwe

Foto: Håkon Sparre, NMBU

Resultatet fra Samordna opptak er klart: Spesielt NMBUs miljø- og arkitekturfag er populære, og veterinær er fortsatt det vanskeligste studiet å komme inn på.

  Vi gleder oss til å ta imot de nye studentene som har valgt en utdanning som bidrar til en bærekraftig utvikling av samfunnet vårt. Våre kandidater vil i løpet av studiet få en handlingskompetanse som er helt nødvendig for å løse mange av de utfordringene vi står overfor når det gjelder klima, miljø, matsikkerhet, og omlegging til det grønne skiftet. At ungdommen velger så fremtidsrettet må vi være veldig fornøyde med, sier prorektor for utdanning ved NMBU, Elise Norberg.

Høye poenggrenser og sterk konkurranse

Blant NMBUs studier er fortsatt veterinærstudiet det vanskeligste å komme inn på, med 57,7 poeng for førstegangsvitnemål (rett fra videregående) og 64,4 poeng for søkere i ordinær kvote. 522 søkere har valgt Veterinærmedisin som sin førsteprioritet og konkurrerer om de 90 studieplassene.

Men mange andre studier har også høye inntakskrav og stor konkurranse om plassene, bl.a. landskapsarkitektur, industriell økonomi og miljøfysikk og fornybar energi. At de fleste studiene har ventelister, viser at NMBU er et attraktivt studiested

Blant fagene med høyest poenggrenser i årets opptak finner vi (førstegangssøkere /vs. ordinært opptak):

  • Veterinær 57,7/ 64,4
  • Industriell Økonomi 55,1/59,4,
  • Landskapsarkitektur 54,6/60,1
  • Ettårig grunnstudium 54,5/57,2
  • Bioteknologi 55,1/55,0
  • Miljøfysikk og fornybar energi 54,0/58,5
  • Byggteknikk og arkitektur 52,0 /56,4
  • Miljø- og utviklingsstudier 51,1/56,0
  • Økologi og naturforvaltning 49,8 / 56,9

Attraktive grønne studier

Økologi og naturforvaltning opplever også en liten økning i poenggrensene i begge kvoter målt mot i fjor, men endringene i poenggrenser for de mest populære fagene er stort sett små.

Andre populære grønne fag er miljøfysikk- og fornybar energi (5-årig master), bioteknologi (bachelor), miljø- og naturressurser (5-årig master), energi- og miljøfysikk (bachelor) og fornybar energi (bachelor).

Flere av disse masterprogrammene er kåret til landets beste masterprogrammer i Studiebarometeret av studentene:

Blant annet miljøfysikk- og fornybar energi, miljø- og naturressurser, økologi og naturforvaltning – og datavitenskap. I tillegg er det internasjonale bachelorprogrammet i miljø- og utviklingsstudier populært som vanlig.

– Jeg tror NMBUs omdømme som bærekraftsuniversitet med søkelys på de globale utfordringene vi står overfor appellerer til stadig flere samfunns-, miljø- og naturbevisste ungdommer, sier Norberg.

Hun legger til at NMBU også ser en liten økning i antall søkere til Husdyrvitenskap, og påpeker at det er positivt i lys av utfordringene vi nå opplever rundt matvaresikkerhet nasjonalt og globalt.

Populær nykommer

Årets nykommer blant studiene ved NMBU er bachelorstudiet i Økonomi, ledelse og IT ved Handelshøyskolen NMBU. Studieprogrammet har hatt svært god søkning.

Der er det totalt 164 førsteprioritetssøkere på 55 studieplasser og poenggrensene er 47,1 for førstegangssøkere og 50,6 for ordinær kvote.

– Det er veldig gledelig at programmet tiltrekker seg mange søkere, sier en fornøyd prorektor for utdanning.

Nasjonal nedgang i søkere etter pandemien

Under pandemien i 2020 og 2021 søkte flere personer seg til høyere utdanning.

Hele sektoren opplever lavere søkertall i år, men nedgangen ved NMBU er likevel litt mindre enn for gjennomsnittet i sektoren. – Nå er vi tilbake på et mer normalt nivå igjen, sier Norberg.

Hun avslutter:

– Vi vet gjennom studiebarometerundersøkelsene at våre studenter er blant landets mest fornøyde studenter, og vi ønsker de nye studentene hjertelig velkommen til Ås i august! Mange av de kommer rett fra videregående skole og har ikke hatt en normal skolegang med avsluttende eksamener på grunn av pandemien, og vi vil legge ekstra til rette for årets nye studenter så de får en god start på universitetsstudiet, avslutter Norberg.

Velkommen som ny student!

Publisert - Oppdatert

Del på