Tilleggsutdannelse for veterinærer fra utlandet

Tilleggsutdannelse for veterinærer med utenlandsk utdanning gitt ved Veterinærhøgskolen for å kvalifisere til norsk autorisasjon som veterinær.

NMBU - Veterinærhøgskolen har tilbud om tilleggsutdannelse for veterinærer med utenlandsk utdanning som ikke får autorisasjon i Norge, og har tilpasset opplegget slik at det gis tilstrekkelig kompetanse for norske forhold. Utdannelsen er normert til 2,5 år, og undervisningen foregår over 5 semestre, utgjørende 139,5 studiepoeng (ECTS).

Veterinærutdannelse fra EØS-landene er dekket av forskrift 17.12.1993, og veterinærer fra disse landene får vanligvis autorisasjon i Norge uten tilleggsutdannelse fra NMBU. Det samme gjelder veterinærer utdannet fra Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Tilleggsutdannelsen for veterinærer med utenlandsk utdanning ved NMBU - Veterinærhøgskolen er et lokalt opptak. I henold til Forskrift for studier ved NMBU § 11.1 gjelder egne retningslinjer for opptak og rangering av studenter til tilleggsutdannelsen av veterinærer med utdanning fra utlandet.

Søknadsfrist til tilleggsutdannelsen er  1.mars hvert år.

Studiestart er august samme år. Det foretas ikke opptak til tilleggsutdannelsen ellers i året.

For å bli tatt opp på tilleggsutdannelsen må søker oppfylle alle opptakskrav til utdannelsen samt ha sendt inn all dokumentasjon innen søknadsfristen via søknadsweb. Søkere som ikke oppfyller opptakskravene innen fristen vil ikke bli vurdert. Det er søkers eget ansvar å sørge for at søknad, samt vedlegg, kommer rettidig frem. Søknader mottatt etter søknadsfristen, 1.mars, vil ikke bli vurdert.

Søkere som starter fra og med høsten 2024 vil bli skikkethetsvurdert.

Søknad og vedlegg via søknadsweb

Spørsmål vedrørende tilleggsutdannelsen kan rettes til studieveiledere ved veterinærhøgskolen og merkes: "Tilleggsutdannelse Veterinær".