Tidlig opptak

Noen søkere kan få svar på søknaden 20. mai.

Søker du i Samordna opptak, må du søke før 1. mars og krysse av for tidlig opptak i søknaden. Les mer om tidlig opptak i Samordna opptak her.

Søker du toårig master eller høyere årstrinn av femårige masterprogrammer må du søke om tidlig opptak i Søknadsweb senest 15. april.

For å søke tidlig opptak må du dokumentere minst én av følgende grunner:

  • Du er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon. Dette dokumenterer du med en attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon, eller arbeidskontrakt og siste måneds lønnsslipp.
  • Du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier. Dette dokumenterer du med en attest fra Skatteetaten eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet.
 • Du må flytte med familie på grunn av jobb, barnehageplass eller skolebytte. Dette dokumenterer du med en bostedsattest fra Skatteetaten for deg og barna, eller deg og ektefelle/samboer.

 • Du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet. Dette dokumenterer du med en attest fra sakkyndig, for eksempel lege. Hør først med lærestedet om det allerede er tilrettelagt for dine behov.

 • Du har midlertidig oppholdstillatelse og må søke om utvidelse av den. Dette dokumenterer du med en kopi av oppholdskort eller relevante sider i passet.

Viktig om tidlig opptak

 • Du må ha fullført opptakskravene innen søknadsfristen for tidlig opptak. Det er ikke mulig å få tidlig opptak dersom du skal ta eksamen eller språktester etter dette.
 • Søker du i Samordna opptak må lærestedet som behandler søknaden din motta all dokumentasjon fra deg, inkludert dokumentasjon på tidligopptaksgrunn, innen 20 mars.
 • Søker du i Søknadsweb må du laste opp all nødvendig dokumentasjon, inkludert dokumentasjon på tidligopptaksgrunn, innen 20. april.
 • For å få tilbud i tidligopptaket må poengsummen din være høy nok til at du helt sikkert ville fått tilbud om studieplass i hovedopptaket. 
 • Dersom du ikke får tilbud om opptak i tidligopptaket, går søknaden din videre til hovedopptaket.

Har du spørsmål om tidlig opptak kan du sende epost til opptak@nmbu.no