Tar vare på norsk naturmangfold med kompetanse fra NMBU

Av Marte Skjerping

NMBU-alumn i biologi, Marius Saunders.

Marius Saunders store lidenskap for dyr og friluftsliv førte til biologistudier ved NMBU. Kompetansen fra graden vil han bruke til å ta vare på norsk naturmangfold.

Siden Saunders fullførte mastergraden i biologi 2018 har han blant annet jobbet som nasjonalparkforvalter i Midtre Nordland nasjonalparkstyre og rådgiver hos Statsforvalteren i Nordland.

I dag jobber han som prosjektleder for ferdselsårer og tilrettelegging i Midtre Hålogaland friluftsråd.

Jobber med interesseområdene sine hver eneste dag

– Biologigraden fra NMBU har gitt meg mulighet til å jobbe med interessene mine. Det setter jeg enormt stor pris på, smiler Saunders.

På sikt håper han at rettsvernet til naturen vil bli enda bedre gjennom flere verneområder og endringer i plan- og bygningsloven.

– Vi må ta vare på den naturen vi har i enda større grad. Naturavtalen er et steg i riktig retning, men avtalen må følges opp, sier han.

Saunders sikter til naturavtalen besluttet i Montreal i 2022 som inneholder målet om at minst 30 % av land og hav på jorden skal bevares innen 2030, og målet om at all natur skal forvaltes bærekraftig.

Lunde i Anda naturreservat.

FNs tiår for restaurering av natur

2021 – 2030 er utpekt til FNs tiår for restaurering av natur. Både internasjonalt og i Norge skal naturområder som er forringet eller ødelagt restaureres, slik at tilstanden i økosystemet gjenopprettes eller forbedres.

–  Det gjøres veldig mye bra på denne fronten nå, blant annet med myrrestaurering. Dette er et godt stykke arbeid jeg håper vil fortsette, sier han.

Etter noen år i arbeidslivet har Saunders fått stor interesse for geografiske informasjonssystemer (GIS).

– GIS er et utrolig viktig og spennende verktøy som gjør det mulig å se data i kart. Man kan bruke koordinatfestet data, alt fra grunnforhold, artskart og naturtyper til kulturminner og turstier, for å gjøre komplekse analyser og statistikk. Dette brukes til videre til å lage faglige sterke saksfremlegg til beslutningstakere, forklarer han.

I august starter han som GIS-koordinator for Statsforvalteren i Nordland.

Et annet felt som har vekket Saunders interesse er naturvernbrenning. Naturvernbrenning er en nøye planlagt, avgrenset og kontrollert brenning av vegetasjon for å bevare og legge til rette for arter som er avhengige- eller drar fordel av skogbrann.

–  Det er mange utrydningstruede arter i skog, og en del av dem er avhengige av forstyrrelser som skogbrann. I en kontrollert brann kan man skape gode habitater for rødlistede arter, uten å brenne ned alt. Det er en interessant måte å ta vare på naturen på som jeg har lyst til å lære mer om!

Skjøtsel av kystlynghei. Foto: Marius Saunders

Forlot økonomistudier i England til fordel for biologistudier ved NMBU

Etter å ha fullført videregående skole i Fredrikstad, dro Saunders til England for å studere business management. Han forsto fort at dette ikke var veien han ville gå og begynte å lete etter studieretninger som ville gjøre det mulig å jobbe med dyr og natur.

–  Jeg hadde hørt mye bra om studentmiljøet på NMBU. Samtidig virket det som NMBU hadde et godt rykte blant arbeidsgivere. Etter at jeg begynte å jobbe selv har jeg funnet ut at kompetanse fra NMBU, spesielt innen biologi og naturforvaltning, er veldig ettertraktet. Det er et godt universitet som er nasjonalt og internasjonalt anerkjent, sier han.

Selv satte han pris på at det var litt mindre forhold på NMBU enn på universitetet i England.

–  Jeg husker spesielt godt læreren min i emnet om virveldyr. Han husket navnene på alle i klassen etter første time. Å bli møtt med et «Hei Marius!» på forelesning nummer to, ga meg en følelse jeg aldri fikk i en forelesningssal med 250 andre. Jeg synes læringsmiljøet og det faglige utbyttet ble mye bedre når vi var færre i klassen, forteller han.

Mastergrad i samarbeid med Folkehelseinstituttet

Selv om interessefeltet i utgangspunktet var pattedyr og fugler, var det insekter som skulle vise seg å bli det store interesseområdet da han begynte å studere.

–  Det var et smittende engasjement hos foreleserne og morsomme feltkurs! Det er et utrolig spennende fagområde. Jeg hadde likevel ikke sett for meg at jeg skulle ende opp med å skrive masteroppgave om veggedyr, ler Saunders.

Masteroppgaven skrev han i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

–  Jeg fikk vite om det gode samarbeidet mellom Folkehelseinstituttet og NMBU da jeg tok bachelorgraden, så jeg bestemte meg ganske tidlig at jeg ville skrive masteroppgave i samarbeid med dem. Folkehelseinstituttets fokusområde på det tidspunktet var veggedyr, så da ble det sånn. Det var veldig interessant!

Flere grader av slitasje i nasjonalpark. Foto: Marius Saunders

Publisert - Oppdatert

Del på