Autorisasjon

Studentlisens

I slutten av studiet kan veterinærstudenter etter søknad få anledning til å utføre assistenttjeneste hos veterinær i ferier og lignende.
Dette reguleres av forskriften:
Forskrift om assistenttjeneste for studenter

Søknadspapirer finner du på Mattilsynet sin hjemmeside: http://www.mattilsynet.no
Send søknaden inklusiv vedlegg til Mattilsynet.
 
Les om hvilke krav NMBU Veterinærhøgskolen stiller for å anbefale studentlisens

Veterinærer utdannet i utlandet

Det er mattilsynet som autoriserer veterinærer med utenlandsk utdanning.

Følgende regelverk ligger til grunn:

Skjema for søknad om lisens finner du på nettsidene til Mattilsynet: : http://www.mattilsynet.no

For å få generell godkjenning av utenlandsk grad eller studiepoeng fås søknadspapirer hos NOKUT avdeling for utenlandskutdanning

Veterinærer med utdanning fra EØS-landene og fra Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand får normalt autorisasjon som veterinær i Norge.

Autorisasjon som veterinær for utenlandske veterinærer i Norge.

For å praktisere som veterinær i Norge må man ha autorisasjon. Mattilsynet har autorisasjonsfullmakt i Norge. Søknad om autorisasjon/lisens som veterinær sendes Mattilsynet.
Informasjon og søknadsskjema for dette se: http://www.mattilsynet.no


Følgende regelverk ligger til grunn:

 Tilleggsutdannelse gitt ved NMBU for å kvalifisere til norsk autorisasjon for veterinærer med utenlandsk utdannelse

NMBU har tilbud om tilleggsutdannelse for utenlandske veterinærer som ikke får autorisasjon i Norge. Veterinærutdanning fra EØS-landene er dekket av forskrift 17.12.1993, og veterinærer fra disse landene får vanligvis autorisasjon i Norge uten tilleggsutdannelse fra NMBU.

Det samme gjelder veterinærer utdannet fra Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Søknadsfrist til tilleggsutdannelsen er 1. november hvert år.  Studiestart er januar.

For å bli tatt opp på tilleggsutdannelsen må søker oppfylle alle opptakskravene til utdannelsen og sendt inn all dokumentasjon innen søknadsfristen, 1.november. Søkere som ikke oppfyller opptakskravene innen 1.november vil ikke bli vurdert.

Opptakskrav: 

  • Dokumentasjon på høyere grads studium med antall studiepoeng foretatt av NOKUT. NB dette tar flere måneder. 
  • Bekreftede kopier av original vitnemål fra veterinærutdanning og i tillegg bekreftet kopi av norsk/engelsk oversettelse.
  • Bekreftelse på permanent arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. 
  • Dokumentasjon på fødselsdato og person- eller FK-nummer, eventuell navneendring samt statsborgerskap.
  • Norskkrav for fremmedspråklige søkere må dokumenteres ved:
    • Nivå III kurs i norsk for utenlandsstudenter fra et universitet med karakter B eller bedre i både skriftlig og muntlig

                     eller

    • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig (Bergenstest), med minimum karakteren "Bestått, 2 delprøver god bestått", eller 500 poeng. NB! Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med resultatet B2 på alle fire delprøver dekker IKKE norskkravet ved utdannelsen

Søknadsskjema må fylles ut: Skjema

NMBU har tilpasset opplegget slik at det gis tilstrekkelig kompetanse for norske forhold. Tilleggsutdannelsen tar ca 2 år.

Published 13. november 2013 - 14:38 - Updated 2. mars 2017 - 12:38