Autorisasjon for veterinærer

Veterinæryrket er i Norge ett lovregulert yrke. Dette innebærer at myndighetene stiller krav til minimumskvalifikasjoner før du får praktisere yrket. For å kunne jobbe som veterinær må du først få godkjenning av Mattilsynet - autorisasjon.

Veterinærer utdannet ved NMBU

For å få autorisasjon etter endt grad så må hver enkelt av kandidat selv søke Mattilsynet om autorisasjon. Straks du har fått ditt vitnemål i vitnemålportalen kan du søke Mattilsynet om autorisasjon. Det anbefales at du selv laster ned vitnemålet ditt fra vitnemålsportalen og legger det ved søknaden som en pdf-fil.

Du kan søke via:

  1. Mattilsynets skjematjeneste, eller
  2. Via post til Mattilsynet, avd nasjonale oppgaver, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal

Veterinærer utdannet i utlandet

For å praktisere som veterinær i Norge må man ha autorisasjon. Mattilsynet har autorisasjonsfullmakt i Norge. Søknad om autorisasjon/lisens som veterinær sendes Mattilsynet.

Informasjon og søknadsskjema for dette finnes på Mattilsynets hjemmesider.

Følgende regelverk ligger til grunn:

Skjema for søknad om lisens finner du på nettsidene til Mattilsynet.

For å få generell godkjenning av utenlandsk grad eller studiepoeng fås søknadspapirer hos NOKUT avdeling for utenlandskutdanning

Veterinærer med utdanning fra EØS-landene og fra Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand får normalt autorisasjon som veterinær i Norge.

For de som ikke får autorisasjon i Norge så må de søke opptak til Tilleggsutdannelse gitt ved NMBU for å kvalifisere til norsk autorisasjon for veterinærer med utenlandsk utdannelse