Økonomi og administrasjon (Siviløkonom)

Økonomi og administrasjon (Siviløkonom)

Master (toårig) Heltid

Master i Økonomi og administrasjon.

Foto
Shane Colvin

På siviløkonomstudiet ved NMBU lærer du å analysere dagsaktuelle og samfunnsrelevante problemstillinger innen ulike bedriftsøkonomiske retninger. Vi tilbyr seks ulike spesialiseringer.

Opptakskrav

Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende.

Søknadsfrist

1. juni

Antall studieplasser
90
Oppstart
Høst 2020
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 
Studiekvalitet

 

Masterprogrammet består av en felles grunnblokk, en spesialisering, masteroppgave og en valgfri del. I grunnblokken finner du et bredt spekter av bedriftsøkonomiske emner. Som spesialisering kan du velge en av våre seks ulike retninger. Innenfor din spesialisering skriver du også din masteroppgave. Den valgfrie delen gir deg mulighet til internship, utveksling eller å velge andre emner ved Handelshøyskolen eller andre fakulteter ved NMBU.

En siviløkonom-master fra Handelshøyskolen NMBU gir deg en samfunns- og næringslivsnær utdannelse som ruster deg for det moderne arbeidslivet. Målet er gjøre deg i stand til å gjennomføre selvstendige økonomiske analyser i en verden som stadig endrer seg. Gjennom studiet legges det gjennomgående opp til å koble økonomisk tenkning og bærekraft og globale utfordringer. Handelshøyskolen NMBU har også sterke fagmiljøer i samfunnsøkonomi og innen entreprenørskap og innovasjon, som tilbyr emner du som siviløkonomstudent også kan velge.

Hva blir du?

Siviløkonomer har gode jobbmuligheter. Våre nyutdannede kandidater har blant annet fått stillinger som prosjektledere, konsulenter, traineer, controllere og analytikere i små og større organisasjoner, både i offentlig og privat sektor. Studiet gir deg en god plattform for lederjobber og andre viktige posisjoner i samfunnet.

Hva lærer du?

Programmet tilbyr spesialiseringer i Business Analytics, Økonomisk styring, Finans, Strategisk ledelse, Energi-, klima-, og miljøøkonomi og Agribusiness and Food Economics. 

  • Business Analytics kombinerer datavitenskap og økonomi, og gir deg nyttige verktøy for arbeidsoppgaver i en moderne digitalisert bedrift.
  • Økonomisk styring gir innsikt i hvordan analysere, forstå og styre verdiskapningen i en virksomhet.
  • Spesialisering innen finans gir deg kunnskap om hvordan finansmarkedene (aksjemarkedet, obligasjoner- og råvaremarkedene) fungerer. Det legges vekt på praktisk kompetanse innen investering, risikostyring og kapitalforvaltning. 
  • Strategisk ledelse gir deg innsikt i hvordan organisasjoner fungerer, ferdigheter i å analysere strategiske og ledelsesmessige utfordringer, og trening i å bruke metoder og verktøy for å forbedre og videreutvikle virksomheter. 
  • Energi-, klima-, og miljøøkonomi gir deg redskaper for å identifisere årsaker til dagsaktuelle klima- og miljørelaterte problemer, og faglig grunnlag for å foreslå virkemidler for å rette på disse problemene lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Agribusiness and Food Economics gir deg en oversikt over struktur og rammebetingelser for produksjon, foredling, handel og distribusjon av matvarer, samt redskaper til å analysere utviklingstrender og håndtere utfordringer for denne sektoren. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Studiet ved NMBU ga meg stor fleksibilitet og gode valgmuligheter. En utdanningsinstitusjon med nærhet til studentene som tilbyr aktuelle og relevante emner med høy kvalitet.

Mats Lindqvist, Prosjektleder Insr Insurance Group ASA.