Master (2-årig)
Heltid
Økonomi og administrasjon

Siviløkonomstudiet er en allsidig utdannelse som kvalifiserer for mange forskjellige karrierer i det private næringsliv, offentlig sektor og ideelle organisasjoner. Du kan velge mellom seks spesialiseringsretninger. 

Søknadsfrist:

15. april

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

85

Poenggrenser:

3,25 (2023)

Opptakskrav:

Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende.

Detaljerte opptakskrav

Spørsmål og svar om søknadsprosessen

 • Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende, med minst 120 stp. innen de økonomiske-administrative fagområdene: foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metode og etikk, samfunnsansvar og bærekraft.  Studenter som har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende vil få tittelen Siviløkonom i tillegg til Master i økonomi og administrasjon.

Siviløkonomstudiet gir deg en samfunns- og næringslivsnær utdannelse som ruster deg for framtidens arbeidsliv.  

Du lærer å analysere dagsaktuelle og samfunnsrelevante problemstillinger og tilegner deg solide kunnskaper om bærekraftig verdiskaping og gode analytiske ferdigheter. NMBU har Norges beste studiemiljø og flesteparten av våre studenter har fått relevant jobb før de er ferdige med studiet.

 

Camilla Olsen, tidligere student på master økonomi og administrasjon, bærekraftskonsulent i Advisense etter fullført mastergrad i økonomi og administrasjon ved NMBU.


- Jeg valgte bachelor og videre en master i økonomi og administrasjon ved NMBU på grunn av skolens engasjement og langvarige fokus på bærekraft. Med en spesialisering innen finans ønsker jeg å være en forkjemper for en mer bærekraftig finanssektor, og NMBU har gitt meg de verktøyene jeg trenger for å realisere dette. Dette har vist seg å være svært verdifullt i min nåværende rolle som bærekraftskonsulent i finansbransjen.

Her kan du lese mer om studielivet ved NMBU.

 

Spesialiseringer
For å bli Siviløkonom må du velge en spesialisering. Vi tilbyr seks spesialiseringsretninger som også kan kombineres med internship eller utveksling ved et utenlandsk universitet.  

Les mer om hver enkelt spesialiseringsretning:

*Merk! Spesialiseringen Entreprenørskap og forretningsutvikling har obligatorisk studie- og internship-opphold ved Rice University, Texas, Stellenbosch University, Sør-Afrika eller Auckland University, New Zealand.

Karrieremuligheter

Siviløkonomstudiet er en allsidig utdannelse med veldig gode jobbmuligheter. Du får solide kunnskaper om bærekraftig verdiskaping og gode analytiske ferdigheter. Uansett hvilken spesialisering du velger, er jobbmulighetene mange. Eksempler på stillinger som tidligere studenter har fått er: bærekraftsrådgiver, bedriftsrådgiver i finans og forsikring, finansanalytiker, forretningsutvikler, controller, risikoanalytiker, fondsforvalter, saksbehandler/rådgiver i offentlige etater og lederroller på ulike nivå. 

Møt noen av våre tidligere studenter

 

Har du spørsmål til studierådgiver?

Hvis du lurer på noe angående studieprogrammet som du ikke finner svaret på her er du velkommen til å kontakte oss. Ta gjerne kontakt på e-post studieveileder-hh@nmbu.no eller på telefon direkte til studierådgiver. Du kan også booke tid til studieveiledning dersom du ønsker å avtale et møte.

 • Kandidatens læringsutbytte

  En kandidat som har fullført utdannelsen master i økonomi og administrasjon forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Behersker avanserte økonomiske og administrative begreper, tankemåter, teorier og metoder.

  Har avansert kunnskap om økonomiske og administrative emner, teorier og metoder, og spesialisert innsikt innenfor et fordypningsområde, i tråd med nasjonale og internasjonale standarder på fagfeltet.

  Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder innenfor økonomi og administrasjon, håndtere kompleksitet og gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

  Kan anvende relevante metoder i forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

  Anvende bedriftsøkonomiske og administrative fag i kombinasjon med andre fag.

  Kan se bedriftsøkonomiske og administrative fag, informasjonsteknologi, innovasjon, atferdsvitenskap, bærekraft og etikk i sammenheng.

  Kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser for å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne.

  Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

  Utarbeide avanserte analyser av komplekse bedriftsøkonomiske problemer med etikk og bærekraft som et styrende prinsipp

  Kan anvende kunnskap om etikk for å analysere bedriftsøkonomiske problemstillinger og dilemmaer i et bærekrafts perspektiv.

  Kan med utgangspunkt i bærekraftsmål analysere økonomiske modeller, metodeverktøy og fortolkninger og arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning innenfor bedriftsøkonomi.

  Kan samhandle effektivt med andre og kommunisere faglige problemstillinger med fagpersoner, beslutningstakere og andre interessenter.

  Kan gjennomføre, og muntlig og skriftlig formidle, et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning, og i tråd med forskningsetiske normer.

  Forstår hvordan organisasjoner fungerer, arbeider effektivt i team og kan koordinere og lede prosjektarbeid.

 • Handelshøyskolen NMBU har utvekslingsavtaler med en rekke anerkjente universiteter verden over. Vi oppfordrer våre studenter til å  ta deler av utdanningen sin ved et universitet i utlandet, både for faglig og for personlig utvikling. NMBU er behjelpelig med å tilrettelegge for et vellykket utvekslingsopphold.

  I spesialiseringsretningen Entreprenørskap og forretningsutvikling inngår et obligatorisk 10 ukers opphold ved Rice University, Texas, USA eller Stellenbosch University, Western Cape Province, Sør Afrika eller Auckland University, New Zealand. Oppholdet er et kombinert studie- og internship-opphold. 
   

 • Studiet består av totalt 120 studiepoeng inkludert minimum 60 studiepoeng med emner på 300-nivå. Studentene skal velge spesialisering på 40-45 stp. med emner innenfor et av de følgende fagområdene; Anvendt finansiell økonomi, Business analytics, Energi-, klima- og miljøøkonomi, Entreprenørskap og forretningsutvikling, Internasjonal handel og matvaremarkeder eller Strategi og økonomistyring. Innen hvert fagområde vil det være en rekke obligatoriske emner som kreves for å kunne velge den aktuelle spesialiseringen. I tillegg skal alle studentene ha en obligatorisk grunnblokk på til sammen 20 stp innen et bredt spekter av bedriftsøkonomiske emner. For de fleste spesialiseringsretningene er 25-30 stp. valgfrie emner. Den obligatoriske masteroppgaven utgjør 30 stp. og skal skrives som en avslutning på studiet. Denne oppgaven må ha et tema som er relevant for den valgte spesialiseringen.

  Link til plan for studiets oppbygning 

  • Siviløkonomstudiet gir en allsidig utdannelse som kvalifiserer for et bredt spekter av stillinger i det private næringsliv, offentlig sektor og ideelle organisasjoner. Våre studenter kan velge mellom følgende spesialiseringsretninger: Anvendt finansiell økonomi, Business analytics, Energi-, klima- og miljøøkonomi, Entreprenørskap og forretningsutvikling, Internasjonal handel og matvaremarkeder, Strategi og økonomistyring.

   NMBU har ledende fagmiljøer på en rekke områder, og som student hos oss kan du sette sammen en studieplan som også inneholder emner som tilbys av andre fakulteter, som for eksempel datavitenskap, bioteknologi, miljøvitenskap, akvakultur, jus, utviklingsstudier, landbruksfag eller matvitenskap. Vi har også utvekslingsavtaler med en rekke ledende universiteter verden over og studieplanen legger til rette for internship i ulike typer virksomheter.

   Siviløkonomer fra NMBU har solide kunnskaper om bærekraftig verdiskaping og gode analytiske ferdigheter. Uansett hvilken spesialisering du velger, er mulighetene mange. Eksempler på relevante stillinger som tidligere studenter har fått: bærekraftsrådgiver, bedriftsrådgiver i finans og forsikring, finansanalytiker, forretningsutvikler, controller, risikoanalytiker, fondsforvalter, saksbehandler/rådgiver i offentlige etater og lederroller på ulike nivå. Graden kvalifiserer også for opptak til ph.d.-studier innen økonomisk-administrative fag.

  • Studiet er bygget rundt en kombinasjon av forelesninger, seminarer, gruppearbeid, casestudier og selvstendig arbeid med oppgaver under veiledning. Innslaget av større, selvstendig oppgavearbeid er betydelig. Den avsluttende masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid utført under veiledning.
  • Studentene evalueres både ved langsgående vurdering og slutteksamener, herunder evaluering av prosjekter, presentasjoner, semesteroppgaver og studentforelesninger så vel som slutteksamener og hjemmeeksamener.
  • På studiet brukes datamaskin både i undervisningen og på eksamen. Det er derfor krav om at alle studenter skal ha egen bærbar datamaskin, jf. Forskrift om studier ved NMBU §17-4.
  •  

Studieveileder(e):

Judith Marie Holter

Judith Marie Holter

Seniorrådgiver