Økonomi og administrasjon

Master / Økonomi og administrasjon (Siviløkonom)

Master i økonomi og administrasjon er et toårig studium som bygger på bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende studier. Ved NMBU kan du bli siviløkonom gjennom å velge mellom seks hovedprofiler og syv støtteprofiler.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2017
Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir du?
Siviløkonomer er ettertraktet. Studiet gir deg en god plattform for lederjobber eller andre viktige posisjoner i samfunnet. Finans og økonomistyring gir jobber innen bank, revisjon og analyse. Strategi og ledelse gir jobber innen personalledelse eller organisasjonsutvikling. Du kan også jobbe med samfunnsøkonomiske analyser hvis du velger en av profileringene innen dette området.
Hva lærer du?

I bedriftsøkonomisk analyse, strategi og ledelse lærer du metoder for å måle og styre verdiskapningen i en bedrift og legge strategier. I finans lærer du hvordan aksjemarkeder fungerer, og forvaltning av verdier. Du kan også fordype deg i samfunnsøkonomiske problemstillinger. Gjennom emner i økonomiske metoder utvikler du analytiske evner. Undervisningen er knyttet opp mot aktuelle problemstillinger i bedrifter og i samfunnsliv. Du får erfaring med å jobbe i grupper og med prosjektoppgaver.

Kort om studiet

Mastergraden består av en hovedprofil (40 stp. kurs + 30 stp. masteroppgave) og en støtteprofil (30 stp., forskjellig fra hovedprofilen). Du velger profiler innen finans, økonomistyring, strategi og ledelse, samfunnsøkonomi, energiøkonomi eller ressursøkonomi. I tillegg har du 20 stp. som er helt valgfrie. Vi legger opp til at du kan studere ett semester ved et universitet i utlandet i løpet av mastergraden.