Økonomi og administrasjon

Master / Økonomi og administrasjon (Siviløkonom)

Masterprogrammet gir deg siviløkonomtittel. Du skreddersyr ditt eget studieløp basert på dine faglige interesser. Profilene gir stor valgfrihet av emner som er etterspurt i arbeidsmarkedet.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2018
Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir du?
Siviløkonomer er ettertraktet. Studiet gir deg en god plattform for lederjobber eller andre viktige posisjoner i samfunnet. Finans og økonomistyring gir jobber innen bank, revisjon og analyse. Strategisk ledelse og organisasjon gir jobber innen personalledelse eller organisasjonsutvikling. Du kan også jobbe med samfunnsøkonomiske analyser hvis du velger en av profileringene innen dette området.
Hva lærer du?

Finansprofilen gir deg kunnskap om finansmarkedsanalyse, hvordan aksjemarkeder fungerer og forvaltning av disse. I økonomistyring er det blant annet fokus på analysere, forstå og styre verdiskapningen i en virksomhet. Strategisk ledelse og organisasjon handler om å sette langsiktige mål, strategier og ledelse for å oppnå disse målene. Du kan også velge å fordype deg i emner innen samfunnsøkonomi, energi eller miljø- og ressursøkonomi.

Kort om studiet

Mastergraden består av en hovedprofil (40 stp. med emner samt 30 stp. for masteroppgave) og en støtteprofil (30 stp. med emner som er innenfor en annen profil enn hovedprofilen). Følgende profiler kan velges som hoved- eller støtteprofil:

- Finansiering og investering

- Økonomistyring

- Strategi, ledelse, og organisasjon

- Samfunnsøkonomi*

- Miljø- og ressursøkonomi*

- Energiøkonomi*

*Profilene samfunnsøkonomi, miljø- og ressursøkonomi, og energiøkonomi kan ikke kombineres som hoved- og støtteprofil på grunn av breddekravet til en master i økonomi og administrasjon.

I tillegg til hoved- og støtteprofil velger du fritt emner tilsvarende 20 stp. innenfor alle profiler, og/eller blant emner ved universitetet NMBU uavhengig av fagområde, og/eller fortrinnsvis masteremner ved andre universiteter og høyskoler i Norge eller internasjonalt.