Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon (Siviløkonom)

Master (toårig) Heltid

Master i Økonomi og administrasjon.

Foto
Shane Colvin

På siviløkonomstudiet ved NMBU lærer du å analysere dagsaktuelle og samfunnsrelevante problemstillinger. Vi tilbyr seks spesialiseringer innen ulike bedriftsøkonomiske retninger.

Opptakskrav

Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende.

Søknadsfrist 

20. april

Antall studieplasser
90
Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: +4767230111


Studiekvalitet:
Student- og kandidatundersøkelser

En siviløkonom-master fra Handelshøyskolen NMBU gir deg en samfunns- og næringslivsnær utdannelse som ruster deg for det moderne arbeidslivet. Målet er å gjøre deg i stand til å gjennomføre selvstendige økonomiske analyser i en verden som stadig endrer seg.

I dette heltidsstudiet kobles økonomisk tenkning til bærekraft og globale utfordringer. Vi har sterke fagmiljøer i samfunnsøkonomi og innen entreprenørskap og innovasjon, som tilbyr emner du som siviløkonomstudent også kan velge. 

Studiets oppbygging*
Masterprogrammet består av en felles grunnblokk, en spesialisering og en valgfri del. I grunnblokken finner du et bredt spekter av bedriftsøkonomiske emner, med særlig vekt på ledelse, strategi og bærekraft.

Som spesialisering kan du velge én av seks ulike retninger.  Du skriver også masteroppgaven din innen spesialiseringen du velger. Studiets omfang er 120 studiepoeng. Klikk på lenken under for mer informasjon om oppbygging av hver enkelt spesialisering:

Den valgfrie delen, avhengig av spesialiseringen du velger, gir deg mulighet til utveksling, internship eller å velge andre emner ved Handelshøyskolen eller andre fakulteter ved NMBU.

*Merk! Egen studieoppbygging for spesialisering Business Analytics, og eget søknadsalternativ i Søknadsweb.

Her kan du lese om studentlivet ved Handelshøyskolen.

Hva blir du?

Siviløkonomer er stadig mer ettertraktede i arbeidsmarkedet. Nyutdannede siviløkonomer fra NMBU går typisk inn i stillinger som prosjektledere, konsulenter, traineer, controllere og analytikere i små og større organisasjoner, både i offentlig og privat sektor.

Studiets allsidige og samfunnsrelevante oppbygning gir deg en solid plattform for lederjobber og andre viktige posisjoner i samfunnet. Samtidig gir spesialiseringene deg muligheten til å skille deg ut og gjøre deg attraktiv for den delen av arbeidsmarkedet du søker deg til.

Yrkeseksempler: Intervju med tidligere studenter

Hva lærer du?

Programmet tilbyr spesialiseringer i Business Analytics, Økonomisk styring, Finans, Strategisk ledelse, Energi-, klima-, og miljøøkonomi og Agribusiness and Food Economics. 

  • Business Analytics kombinerer driftsledelse, informasjonssystemer og datavitenskap. Studiet gir deg verktøyene for å analysere forretningsprosesser, effektivisere dem og lede digitale transformasjonsprosjekter. Passer for deg som har interesse for og forkunnskaper om forretningsprosesser, grunnleggende programmering og databehandling, og operasjonsanalyse. Spesialiseringen har egen studieoppbygging og søknadsalternativ i Søknadsweb.
  • Økonomisk styring gir innsikt i hvordan analysere, forstå og styre verdiskapningen i en virksomhet.
  • Spesialisering innen finans gir deg kunnskap om hvordan finansmarkedene (aksjemarkedet, obligasjoner- og råvaremarkedene) fungerer. Det legges vekt på praktisk kompetanse innen investering, risikostyring og kapitalforvaltning. 
  • Strategisk ledelse gir deg innsikt i hvordan organisasjoner fungerer, ferdigheter i å analysere strategiske og ledelsesmessige utfordringer, og trening i å bruke metoder og verktøy for å forbedre og videreutvikle virksomheter. 
  • Energi-, klima-, og miljøøkonomi gir deg redskaper for å identifisere årsaker til dagsaktuelle klima- og miljørelaterte problemer, og faglig grunnlag for å foreslå virkemidler for å rette på disse problemene lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Agribusiness and Food Economics gir deg en oversikt over struktur og rammebetingelser for produksjon, foredling, handel og distribusjon av matvarer, samt redskaper til å analysere utviklingstrender og håndtere utfordringer for denne sektoren. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Studiet ved NMBU ga meg stor fleksibilitet og gode valgmuligheter. En utdanningsinstitusjon med nærhet til studentene som tilbyr aktuelle og relevante emner med høy kvalitet.

Mats Lindqvist, Prosjektleder Insr Insurance Group ASA.

Oppbygging

Du kan velge mellom en av følgende spesialiseringer:

Mer informasjon om masteroppgaven finner du her.

*Merk! Egen studieoppbygging for spesialisering Business Analytics, og eget søknadsalternativ i Søknadsweb.

Utfyllende informasjon om opptakskrav