Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon (Siviløkonom)

Master (toårig) Heltid

Intervju med Gustav F. Halldin, Video: Tommy Normann, NMBU

Siviløkonomstudiet er en allsidig utdannelse som kvalifiserer for et bredt spekter av stillinger i det private næringsliv, offentlig sektor og ideelle organisasjoner. Du kan velge mellom åtte spesialiseringsretninger.

Opptakskrav

Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende.

Søknadsfrist 

15. april

Antall studieplasser
80
Oppstart
Høst 2023
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: +4767230111


Studiekvalitet:
Student- og kandidatundersøkelser

Studieprogrammet gir deg en samfunns- og næringslivsnær utdannelse som ruster deg for det moderne arbeidslivet. Du lærer å analysere dagsaktuelle og samfunnsrelevante problemstillinger og tilegner deg solide kunnskaper om bærekraftig verdiskaping og gode analytiske ferdigheter.

Studiets oppbygging*
Masterprogrammet er et heltidsstudium på 120 studiepoeng og består av en felles grunnblokk, en spesialiseringsretning og en valgfri del. I grunnblokken finner du et bredt spekter av bedriftsøkonomiske emner, med særlig vekt på ledelse, strategi og bærekraft. Du kan velge mellom åtte spesialiseringsretninger og kan også kombinere med fag gitt av andre fakulteter ved NMBU, internship eller utvekslingsopphold ved et utenlandsk universitet. Du skriver også masteroppgaven din innen spesialiseringen du velger. Les mer om oppbyggingen av hver enkelt spesialiseringsretning:

*Merk! Spesialiseringen Entreprenørskap og forretningsutvikling har obligatorisk studie- og internship-opphold ved Rice University, Texas eller Stellenbosch University, Sør-Afrika.

Her kan du lese om studentlivet ved Handelshøyskolen.

Hva blir du?

Siviløkonomstudiet er en allsidig utdannelse og ved NMBU kan du velge mellom et bredt spekter av økonomisk-administrative spesialiseringsretninger. Du får solide kunnskaper om bærekraftig verdiskaping og gode analytiske ferdigheter. Som student hos oss kan du velge en studieplan som også inneholder emner som tilbys av andre fakulteter, som for eksempel datavitenskap, bioteknologi, miljøvitenskap, akvakultur, jus, utviklingsstudier, landbruksfag eller matvitenskap.

Uansett hvilken spesialisering du velger, er mulighetene mange. Eksempler på relevante stillinger er: Lederroller på ulike nivå, bedriftsrådgiver i finans og forsikring, bærekraftrådgiver, finansanalytiker, forretningsutvikler, controller, risikoanalytiker, fondsforvalter og saksbehandler/rådgiver i offentlige etater. Graden kvalifiserer også for opptak til ph.d.-studier innen økonomisk-administrative fag.

Yrkeseksempler: Intervju med tidligere studenter

Hva lærer du?

Programmet tilbyr spesialiseringer i Anvendt finansiell økonomi, Business Analytics, Energi-, klima-,og miljøøkonomi, Entreprenørskap og forretningsutvikling, Internasjonal handel og matvaremarkeder, Samfunnsøkonomisk analyse, Strategisk ledelse og Økonomisk styring.

 • Spesialiseringen innen Anvendt finansiell økonomi gir deg kunnskap om finansmarkedene (aksjemarkedet, obligasjoner- og råvaremarkedene) fungerer. Det legges vekt på praktisk kompetanse innen investering, risikostyring og kapitalforvaltning.

 • Business Analytics kombinerer driftsledelse, informasjonssystemer og datavitenskap. Studiet gir deg verktøyene for å analysere forretningsprosesser, effektivisere dem og lede digitale transformasjonsprosjekter. Passer for deg som har interesse for forretningsprosesser, grunnleggende programmering og databehandling, og operasjonsanalyse.

 • Energi-, klima-, og miljøøkonomi gir deg redskaper for å identifisere årsaker til dagsaktuelle klima-og miljørelaterte problemer, og faglig grunnlag for å foreslå virkemidler for å rette på disse problemene lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 • Entreprenørskap og forretningsutvikling består av emner om innovasjon, bedriftsetablering og forretningsutvikling. Store deler av studiet er prosjektbasert, hvor du jobber i tverrfaglige team i nært samarbeid med eksterne aktører i næringslivet. Integrert i programmet er et 3 måneders studie- og internship-opphold ved Rice University, Texas, USA eller Stellenbosch University, Wester Cape Province, Sør-Afrika.

 • Internasjonal handel og matvaremarkeder gir deg oversikt over struktur og rammebetingelser for produksjon, foredling, handel og distribusjon av matvarer, samt redskaper til å analysere utviklingstrender og håndtere utfordringer for denne sektoren.

 • Studietilbudet i Samfunnsøkonomisk analyse gir en solid kompetanse i samfunnsøkonomisk teori og metode. Studentene må videre velge to spesialiseringsemner der teori- og metode anvendes.

 • Strategisk ledelse gir deg innsikt i hvordan organisasjonene fungerer, ferdigheter i å analysere strategiske og ledelsesmessige utfordringer, og trening i å bruke metoder og verktøy for å forbedre og videreutvikle virksomheter.

 • Økonomisk styring gir innsikt i hvordan analysere, forstå og styre verdiskapningen i en virksomhet.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

På NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Studiet ved NMBU ga meg stor fleksibilitet og gode valgmuligheter. En utdanningsinstitusjon med nærhet til studentene som tilbyr aktuelle og relevante emner med høy kvalitet.

Mats Lindqvist, Prosjektleder Insr Insurance Group ASA.

Oppbygging

Du kan velge mellom en av følgende spesialiseringer:

*Merk! Spesialiseringen Entreprenørskap og forretningsutvikling har obligatorisk studie- og internship-opphold ved Rice University, Texas eller Stellenbosch University, Sør-Afrika.
I søknadsweb er spesialiseringen Entreprenørskap og forretningsutvikling et eget søknadsalternativ. 

Utfyllende informasjon om opptakskrav

Mer informasjon om masteroppgaven finner du her.