Forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt

 

Fortell litt om din nåværende jobb

Jeg er ansatt som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Her jobber jeg med kjemisk analyse av forurensing fra ammunisjon i jord og vann, innenfor et prosjekt som skal kartlegge miljøkonsekvenser av forsvarets ammunisjonsforbruk.

Arbeidsoppgavene mine er veldig varierte, og jeg er involvert både i prøvetakning ute i felt, utvikling av nye analysemetoder og også noen rutineoppgaver i laboratoriet.

På hvilken måte får du brukt utdannelsen din i jobben?

Selv om jeg ved FFI jobber med problemstillinger litt på siden av det jeg skrev oppgave om ved NMBU, har utdannelsen gitt meg en solid faglig bakgrunn som har gjort meg godt rustet til å takle nye utfordringer og problemer.

I arbeidet med å utvikle nye analysemetoder har jeg hatt mye nytte av erfaringer fra arbeidet med mastergradsoppgaven.

Hvorfor vil du anbefale studiet du har gått på?

En mastergrad rettet mot analytisk kjemi vil åpne dørene for en rekke interessante jobber. En kan jobbe innenfor flere forskjellige fagfelt med meget varierte arbeidsoppgaver.

Jeg tror også at jobbmarkedet vil være meget godt i fremtiden og at det er store muligheter til å få en jobb en trives med.

 

Published 23. juni 2014 - 9:50 - Updated 8. januar 2021 - 10:14