Med ansvaret for den praktiske gjennomføringen av folkehelsesatsningen i bydel

Hvor jobber du nå?

- Jeg jobber som idrettspedagog i en barnehage i bydel Grorud

Kan du fortelle litt om jobben din?

- Som idrettspedagog har jeg ansvaret for den praktiske gjennomføringen av folkehelsesatsningen i bydel Grorud. Det innebærer å gi barna gode erfaringer, hovedsakelig med fysisk aktivitet og kosthold, slik at de legger til seg helsefremmende vaner som forhåpentligvis varer livet ut.

Hvorfor valgte du NMBU?

- Fordi jeg fikk høre fra forelesere på bachelorstudiet at når det gjaldt folkehelse, så er NMBU stedet å være.

Hvordan benytter du deg av det du lærte i løpet av studietiden?

- Det benytter jeg hele tiden, både i jobbsammenheng og i mitt privatliv. Jeg har tilegnet meg kunnskap som har beriket livet mitt på alle plan. Det viktigste er at jeg tenker helhetlig, og at jeg har fått et kritisk blikk på vedtatte sannheter. 

Hvilken bakgrunn hadde du før du begynte på masteren?

- Bachelor i idrett, friluftsliv og helse fra HiOA

Hva husker du best fra studietiden på NMBU?

- Jeg tenker ofte tilbake på tiden på NMBU, det er mye jeg kunne trukket frem. Men om jeg skal trekke frem én ting, må det være de dyktige foreleserne.

Published 14. February 2020 - 9:27 - Updated 14. February 2020 - 9:27