Bjørnar tar doktorgrad i folkehelsevitenskap

Hva jobber du med?

- Jeg jobber som doktorgradsstipendiat ved NMBU.

 

Kan du fortelle litt om jobben din?

- Jeg jobber til daglig i forskningsprosjektet Demensomsorg på gård. Vi ser på dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens. Den delen av prosjektet jeg er med i handler om brukerne og hvordan å delta på dagaktivitetstilbud på gård er for dem. Vi har ved hjelp av spørreskjemaer intervjuet personer med demens og deres nærmeste pårørende om dere helse og velvære og så fulgt de gjennom et år. Gjennom jobben har jeg fått et godt innblikk i forskerlivet og vært med på å rekruttere deltagere, gjort datainnsamling og dataanalyser. Nå jobber jeg for det meste med å skrive vitenskapelige artikler sammen med kolleger og det er spennende å se alt arbeidet en har gjort bli konkretisert på denne måten. 

 

Hvorfor valgte du NMBU?

- Jeg valgte å studere på NMBU fordi jeg opplevde at de hadde et godt og etablert masterprogram, og fordi en hadde mulighet til å velge ulike fag etter hva en interesserte seg for.

 

Hvordan benytter du deg av det du lærte i løpet av studietiden?

- Jeg har fått god bruk for alt jeg har lært i løpet av studietiden. Jeg vil vel egentlig si at jeg benytter meg av det daglig, enten det er forskningsmetode eller ulike perspektiver på helse og hva som fremmer helse. 

 

Hvilken bakgrunn hadde du før du begynte på masteren?

- Jeg hadde en bakgrunn fra fysioterapi og psykologi i forkant av masteren

 

Hva husker du best fra studietiden på NMBU?

- Det jeg husker best er hvordan studiet gav meg en dypere forståelse av hva helse er og hvordan det er mer en kun det biomedisinske perspektivet vi hadde i fysioterapiutdanningen. Jeg likte også at vi var en klasse med mange fra ulike faggrupper, dette gav ulike og interessante innfallsvinkler på temaene som kom opp. 

 

Published 14. February 2020 - 8:33 - Updated 14. February 2020 - 8:33