Herman L. Hauge, Eiendomsutvikler i Amfi Drift AS

Herman L. Hauge

Foto
NMBU
Hos Amfi jobber jeg som Eiendomsutvikler i utviklingsavdelingen til Amfi Drift AS. Min jobb dreier seg i hovedsak om å utvikle nye og eksisterende kjøpesentre. I dette arbeidet inngår blant annet forhåndsvurdering av nye prosjekter, kontakt med eksisterende og potensielle leietakere, samt oppfølging av leiekontrakter.

I utviklingsavdelingen jobber vi som et team med mange av våre arbeidsoppgaver, samtidig som vi hver og en er dedikert til hver vår region og ulike leietakere. Jeg er dedikert region Vest-Norge, og har derfor gleden av å jobbe spesielt mot sentrene våre på Vestlandet.

På NMBU tok jeg Master i Eiendomsutvikling, og hadde fra før av en Bachelorgrad i Varehandelsledelse fra Handelshøyskolen BI Oslo.

Min utdannelse har vært relevant, men ikke nødvdendig for min nåværende jobb. Det er helt tydelig at eiendomsutviklingsfaget slik det er bygd opp hos UMB bidrar til mer-kunnskap ute i næringslivet. Utdannelsen min har bidratt til økt forståelse for det økonomiske aspektet ved eiendom, da særlig verdivurdering og lønnsomhetsberegninger som er en stor del av min jobb. Er det noe jeg savner så skulle det vært mer inngående kunnskap om kontraktsforvaltning.

Grunnen til at jeg valgte å ta min Mastergrad på NMBU er ene og alene på grunn av Eiendomsutviklingskurset som skolen tilbyr.

Personlig vil jeg råde fremtidige studenter til å se for seg noen drømmejobber og undersøke hvilke krav som stilles til fagelig kompetanse og vektlegge dette ved valg av studie. Her er det mange ute i næringslivet som kan bistå, kanskje først og fremst personalsjefer eller personer med liknende stillinger som kan fortelle om hvilke krav og forventninger de har til fremtidige arbeidstakere. For meg var Eiendomsutvikling et riktig valg fordi det gav meg faglig tyngde innen et fagområde jeg kunne tenke meg å jobbe mer med og som jeg har interesse for. I tillegg fikk jeg bekreftelser fra personer i denne bransjen om at studiet var relevant i denne bransjen.

Det som overrasket meg mest med NMBU, er at de tilbyr mange kurs og studier som man ikke finner mange andre steder. NMBU har også mange gode forelesere som jeg synes har gitt en ekstra dimensjon i mange av fagene.

Published 31. oktober 2016 - 17:10 - Updated 23. mai 2017 - 19:30