Meny
Bioteknologi
Yrkeseksempler

PhD-stipendiat ved Radiumhospitalet

Anette Lie Christensen har master i Bioteknologi, og jobber som stipendiat på Institutt for Kreftforskning på Radiumhospitalet. Her forsker hun på hvordan det siste trinnet i celledelingen, absesjonen, foregår in vivo. Til dette benyttes bananfluer som modellorganisme.

PhD-stipendiat ved Radiumhospitalet

Fortell litt om din bakgrunn
Jeg har bachelor i bioigeniørfag, og er dermed autorisert bioingeniør i bunn. Bioingeniørutdanningen gir store mengder lab-trening kombinert med biokjemiske og fysiologiske fag, og denne kunnskapen har vært svært nyttig både gjennom masterstudiet og nå som PhD-stipendiat.

Anette Lie Christensen
Anette Lie Christensen Photo: Privat

Hva studerte du ved UMB?
På UMB tok jeg master i bioteknologi, og skrev masteroppgaven min eksternt i Fridtjof Lund-Johansens gruppe på Immunologisk avdeling på Rikshospitalet. Jeg arbeidet med å utvikle en ny metode for å detektere og analysere flere tusen proteiner av gangen. Dette fikk vi til ved å kombinere en spesiell type gel elektroforese for å fraksjonere proteinene basert på størrelse, og deretter analysere disse fraksjonene ved hjelp av fargekodede, antistoffdekkede latexkuler og flowcytometri.

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Nå jobber jeg som PhD-stipendiat hos Kaisa Haglund i Harald Stenmark sin lab på Institutt for Kreftforskning på Radiumhospitalet. Her forsker jeg på hvordan det siste trinnet i celledelingen, absesjonen, foregår in vivo. Lite er kjent om hvordan absjesjonen foregår generelt, og spesielt i levende organismer er det svært lite vi vet. For å forsøke å finne ut av dette bruker jeg Drosophilia Melagonaster, eller bananfluer som modellorganisme i forskningen min. Jeg ser spesielt på hvordan en gruppe proteiner kalt Escrt og deres interaksjonspartnere er involvert i absesjonen. Kunnskap om celledeling er viktig i mange sammenhenger, blant annet er kreft celledeling som har gått helt ut av kontroll, og innsikt i disse prosessene vil kunne være nødvendig for å forstå mer av mekanismene som går galt ved kreftsykdom.

På hvilken måte får du brukt utdanningen i din nåværende jobb?
Utdanningen min er helt sentral for å kunne gjøre en god jobb som PhD-stipendiat. Spesielt har jeg hatt god nytte av kunnskapen jeg har lært i cellebiologi- , genomanalyse- og utviklingsbiologifagene på UMB. Det at jeg har bygd masteren min på en bioingeniørutdanning har vært svært verdifullt, siden dette har gitt med gode kunnskaper om laboriatorearbeid, kombinert med kunnskap om de forskjellige fagfeltene. Skrivingen av matsteroppgaven ga meg god erfaring med å lete meg frem i vitenskapelig litteratur og med å skrive vitenskapelig.


Hvorfor vil du anbefale NMBU/studiet du har gått på?
NMBU kan tilby et svært variert utvalg av fag, og man kan på den måten sy sammen et vitnemål med det som interesserer deg mest og som er mest nyttig for deg i fremtiden. I tillegg har NMBU svært gode forelsere som alltid tar seg tid til å svare på spørsmålene dine og hjelpe deg på veien.

NMBU er også et relativt lite universitet, men med et svært aktivt studentliv og det finnes studentlag og - foreninger for en hver smak. Dette gir deg en fantastisk mulig til å kombinere god faglig utvikling med fest og moro og skape vennskap for livet.

 

Published 8. mai 2014 - 12:00 - Updated 28. november 2016 - 12:37