PhD-stipendiat ved Radiumhospitalet

Celler, lab
Celler, labFoto: Shutterstock

Anette Lie Christensen har master i bioteknologi fra NMBU, og jobber ved Institutt for Kreftforskning på Radiumhospitalet. Her forsker hun på hvordan det siste trinnet i celledelingen foregår in vivo

Fortell litt om din bakgrunn

Jeg har bachelor i bioigeniørfag, og er dermed autorisert bioingeniør i bunn. Bioingeniørutdanningen gir store mengder lab-trening kombinert med biokjemiske og fysiologiske fag, og denne kunnskapen har vært svært nyttig både gjennom masterstudiet og nå som PhD-stipendiat.

Hva studerte du ved NMBU?

Jeg tok en mastergrad i bioteknologi, og skrev masteroppgaven min eksternt i Fridtjof Lund-Johansens gruppe på Immunologisk avdeling på Rikshospitalet.

Jeg arbeidet med å utvikle en ny metode for å detektere og analysere flere tusen proteiner av gangen. Dette fikk vi til ved å kombinere en spesiell type gel elektroforese for å fraksjonere proteinene basert på størrelse, og deretter analysere disse fraksjonene ved hjelp av fargekodede, antistoffdekkede latexkuler og flowcytometri.

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Nå jobber jeg som PhD-stipendiat hos Kaisa Haglund i Harald Stenmark sin lab på Institutt for Kreftforskning på Radiumhospitalet.

Her forsker jeg på hvordan det siste trinnet i celledelingen, absesjonen, foregår in vivo. Lite er kjent om hvordan absjesjonen foregår generelt, og spesielt i levende organismer er det svært lite vi vet. For å forsøke å finne ut av dette bruker jeg Drosophilia Melagonaster, eller bananfluer som modellorganisme i forskningen min. Jeg ser spesielt på hvordan en gruppe proteiner kalt Escrt og deres interaksjonspartnere er involvert i absesjonen.

Kunnskap om celledeling er viktig i mange sammenhenger, blant annet er kreft celledeling som har gått helt ut av kontroll, og innsikt i disse prosessene vil kunne være nødvendig for å forstå mer av mekanismene som går galt ved kreftsykdom.

På hvilken måte får du brukt utdanningen i din nåværende jobb?

Utdanningen min er helt sentral for å kunne gjøre en god jobb som PhD-stipendiat. Spesielt har jeg hatt god nytte av kunnskapen jeg har lært i cellebiologi- , genomanalyse- og utviklingsbiologifagene ved NMBU. Det at jeg har bygd masteren min på en bioingeniørutdanning har vært svært verdifullt, siden dette har gitt med gode kunnskaper om laboriatorearbeid, kombinert med kunnskap om de forskjellige fagfeltene. Skrivingen av matsteroppgaven ga meg god erfaring med å lete meg frem i vitenskapelig litteratur og med å skrive vitenskapelig.

Hvorfor vil du anbefale NMBU og studiet ditt?

NMBU kan tilby et svært variert utvalg av fag, og man kan på den måten sy sammen et vitnemål med det som interesserer deg mest og som er mest nyttig for deg i fremtiden.

I tillegg har NMBU svært gode forelsere som alltid tar seg tid til å svare på spørsmålene dine og hjelpe deg på veien.

NMBU er også et relativt lite universitet, men med et svært aktivt studentliv og det finnes studentlag og foreninger for en hver smak. Dette gir deg en fantastisk mulig til å kombinere god faglig utvikling med fest og moro og skape vennskap for livet.

Les mer om studier ved fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Publisert - Oppdatert

Del på