Oppbygging av studiet med eksempelplaner

Studieplanen

Under ser du oversikt over emner for Vann- og Miljøteknikk.  De to første årene er et fastbelagt løp med felles emner for alle i studiet. De siste tre årene skal du spesialisere deg innenfor en av studieretninger nevnt under, og dette velger du i løpet av tredje året. Eksempelplan er en plan som automatisk vil bli godkjent som utdanningsplan. Her vil du også finne oversikt over hvilke emner som skal tas per semester. Merk at vi legger til rette for alle studenter som ønsker å spesialtilpasse planen sin. 

Emner med kode på 100-talls nivå er grunnelggende emner. 200-talls emner er en fordypning eller spesialisering. Emner på 300-talls nivå er en høyere grad av fordypning og spesialisering, og de fleste 300- talls emner forutsetter at man har tatt 200-talls emner. 

Studiet gir tittelen sivilingeniør (siv.ing) og følger de nasjonale vilkårene for denne graden. 

 

Obligatorisk grunnpakke

IMRT100 - Innføringsemne 5 sp AUG
PHI100/PHI101 - Examen philosophicum 10 sp H
MATH111 - Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 - Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 - Lineær algebra og lineære differensiallikninger 10 sp H
INF100 - Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
INF120 -  Programmering og databehandling 10 sp V
FYS101 - Mekanikk 10 sp V
FYS102  - Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H eller  FYS102A Fysikk for bioteknologer 5 sp H
KJM100 - Generell kjemi 10 sp V*
DAT110 - Innføring i dataanalyse og -visualisering (tidligere MATH-INF110) 10 sp V eller STAT100 - Statistikk 10 sp H/V
Valgfritt emne i økonomi eller samfunnsfag (F.eks. BUS100ECN110, ECN120 eller JUS1005 sp**

 

Studenter som har Kjemi 1 og Kjemi 2 fra vgs med minst karakteren 4 kan søke fritak fra KJM100.

**  For eldre studenter har kravet vært å velge et emne både i økonomi og samfunnsfag. De som følger den eldre planen, kan velge å følge den  det nye kravet eller det eldre kravet. 

Felles obligatoriske emner på vann- og miljøteknikk

FYS110 -  Statikk 5 sp JAN
TBM120 - Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk 10 sp H
THT100 - Kommunalteknikk 5 sp JAN
THT201 - Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs 5 sp V
THT261 - Vannforsyning og avløpssystemer 10 sp H
THT271 - Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs 10 sp V
THT280 - Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning 15 sp V
TBA201 - Geoteknikk 5 sp V
TPS210 - Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk 10 sp H
VANN200 - Hydrologi 10 sp V
TPS200 - Fluidmekanikk 1: Innføringsemne 10 sp V (tidligere FYS210)

Totalt 30 sp emner på 300-nivå. Minst ett av disse to emner må velges:

  • THT300 - Vassdragsplanlegging og VA-systemer 15 sp H eller
  • THT310 - Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs 15 sp H

 

Anbefalte valgfrie emner/Spesialisering

Kretsløpsteknikk
THT291 Avfallsteknologi 10 sp V
THT320 - Miljøanalyser 5 sp H

Hydrogeologi
GEO100 - Geologi 10 sp H
GEO220 - Hydrogeologi 10 sp V
GEO221 - Hydrogeologi - feltkurs 5 sp juniblokk
GEO300 - Videregående hydrogeologi 10 sp V

Vannressurser
VANN210 - Limnologi / ferskvannsøkologi 10 sp H
VANN220 - Vannressurser og vannforsyning 5 sp V
VANN300 - Vannforurensning I 15 sp H

Geomatikk
GMLM105 - Geomatikk for bygg og landskap (nedlagt) 5 sp H
LAD102 - GIS - praktisk introduksjon 5 sp H

Biologi
BIO100 - Cellebiologi 5 sp H
BIO130 - Generell mikrobiologi I 5 sp H
BIO234 - Miljømikrobiologi  5 sp V

Miljø og naturressurser
THT383 - Desentrale og småskala VA-systemer - lokal overvannshåndtering 5 sp augustblokk
THT384 - Natur- og kretsløpsbaserte avløpssystemer, overvannshåndtering og grunnvannsforsyning  5 sp H

Vegteknologi - disse emnene har utgått
THT251 - Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger 10 sp H
THT330 - Vegteknologi 15 sp H

Teknisk tegning
TMP160 - Teknisk design  5 sp V

Eksempelplan

 

  1.år 2.år 3.år 4.år 5.år
Augustblokk IMRT100 (5)        
Høstsemester

 

INF100 (5)
PHI100 /PHI101  (10)
MAHT111 (10)

FYS102 (10) eller FYS102A (5)
MATH113 (10)
TBM120 (10)
BIO100 (5)
BIO130 (5)
TPS210 (10)
THT261 (10)
THT320 (5)
LAD102 (5)      
THT300 (15)
THT310 (15)
Januarblokk FYS110 (5) THT100 (5)      
Vårsemester

 

MATH112 (10)
FYS101 (10)
SAMF./ØK. (5) 

 

INF120 (10)
DAT110 eller STAT100(10)
KJM100 (10)      TPS200 (10)

VANN200 (10)
TBA201 (5)
TMP160 (5)      THT201 (5)
THT271 (10)
VAN220 (5)
THT280 (15)      
 M30-VM (30)
Juniblokk          
           

 

*** STAT100 kan også tas på høsten 3. år

 

Published 28. november 2016 - 12:52 - Updated 18. november 2020 - 10:56